Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Nzima Surname, Nzima Clan Names

Nzima,
Shamase,
Mawela,
Sbhuzi Esimqala Ngentamo,
Bhange,
Maqhoboza,
Ndimndwane Odlumkantsha,
Osihlangu Sibalele Njengelanga,
Izinkani Ezaphikwa Ngayizolo Kwasa Zabonakala,
Ndlamlenze,
Mwelase Ongaweli Ngezibulo Owela Ngezihlangela Zomfula,
Imbovane Eyadla Amabele Ezikhuthali !!!