amaNyandeni aMpofu kaMashobane weSidunu seNsingiza, Wokulandelwa yintombi ithi ngizeke noba awula nkomo, Vumisa kaNgono, Msongi wensimbi eyibeke khanda, khona amagwala ezombalekela, Shobane owagaqa ngamadolo aze aphocuka, Ophuz’ amanzi ngokuwabona, engakawaboni komi ! Sango libhekezansi. Akophuma nkomo kophuma amadoda kuphela, Zingwe zombili ezalwa zabulalana kwantaba Ntshanini, ingane ziyaphakelwa ndawonye, Ngwadla phangela izigqala zako Libose, Inyama yenyamazane edliwayo, oyidlayo engayisoli, oyisolayo engayidli ngoba engayidla uyozisola yena.

Mpofu Origin | Mpofu Clan history

Ladies and gentlemen, amanyanda. Mina ngu Mxotshwa kaMakhaya umabhenampondo, uVumisa. There is one Mpofu and thats enyamazana which is reddish Read more

Izangelo izitemo zako Thebe

bhoqo olungapheliyo kuphela olwendoda