Nkala clan

Nkala
Mlotshwa
Vumisa
Mphanjane
Sitsh’esihle esidlela amasi nenyama
Intombi engagananga kwaNkala iyozala inkamba ngamadodlwana.
Nina ababhala ngosiba abanye bebhala ngepensela.

Nkala Surname Meaning. Nkala Origin. Nkala History:

Nkala Surname Meaning. Nkala Origin. Nkala History: The meaning, origin and history of the Nkala surname is not listed.This surname Read more

Nyawo Clan names

NYAWO DUMAKUDE, MLABA , THANDA ABANTU BENGAKUTHANDI , SAMBANE, PHUMA EHLATHITHINI KWENILE, KUGCWELE IZINGWE NEZINGONYAMA