Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Mlotshwa Page 1 of 9

Ncube Clan History, Umlando wakwa Ncube

Ncube Clan Origin:

Mncube/Ncube on the following surnames:

Ncube, Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha, Ngcamu, Mpangazitha, Zikhali, Makalima

All these surnames are actually Mncube/Ncube surnames but people opted to use toetems and grandparents names as surnames. I think you should look at the origins of the surname Ncube before assuming that it is a Kalanga surname. In actual fact these people are Sotho descendants and not Nguni. Research on the above surnames and you will discover that its actually one and the same surname with one toetem for all of them.

I do not dispute the fact that The Ncube surname has been used by the Kalanga and shona tribes (Malaba, Shoko etc), but these Ncubes are totally different from the Mzilankathas and are not Sotho descendants.

See below the history and origins of the above mentioned surnames and how they relate:

ABANTU BASEMANCUBENI Abantu basemaNcubeni ungababiza Mncube,Ncube noma Ke Sincuba iqiniso kusengabantu ababodwa laba. Labantu badabuka eLusuthu esizweni lesi sabeSuthu okungakuthi nabo bangabeSuthu.Sibathola bona sebezinze laphaya entabeni Intabazwe (Harriesmith) nasOndini(Underburg), Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulababantu nguye uMncube uqobo. Yenawazala uMzilankatha owazala uMlotshwa yena wazala uSiyobi owazala uMadlozi.Bafike kuleli lakwaZulu lisengalakwaMthethwa lonke leliyazwe elingaphesheya kwemfolozingaselwandle.

Abantu bakwaKhambule baphuma kwaNcube.
Eqinisweni uKhambule bekuyithakazelo be kuthi uNcube kube isibongo. Kodwa uzalo
lukaKhambule owabe engumnawabo kaMadlozi bezalwa naye nguSiyobi
kaMthombeni kaMlotshwa kaMzilankatha
kaNcube lona lwanquma ukusenzisa igama lakhe njengesibongo. Kwase kuba ukuvela
kwesibongo sakwaKhambule. UKhambule lona ngenkathi inkosana yakwabo okwabe
kunguMadlozi isithuthele kwaZulu lapho yase izitholele khona izwe esizweni
sakwaMthethwa yena wavele wacela uyise ukuba amabele ifa okungelakhe.

Izithakazelo zakwa Zikhali

Zikhali Clan Names:Khanyile, Sangweni, Hlongwane, Mdladla, Sogodi, Ngwane. Ngabathembu, Sangweni, Ngwane, Khanyile, Hlongwane, Nkosi, Gadamanzi, Mtungwa Nina bakaMatiwane Masumpa kaZikhali Read more

Zikhali ® clan names. Zikhali Surname Meaning | Zikhali Origin. Zikhali History

The meaning, origin and history of the Zikhali surname is not listed.This surname is prevalent in South Africa. Click to add info about this surname

MLOTSHWA CLAN PRAISES | ABAKWAMLOTSHWA

Khambule,

Ncube,

Mntuzi ka Ntuli,

Magidla,

Shezi,

Wena ocambuzela ngonyawo oluncane lingaba likhulu lifuze khabo nina!!!


Ncube Clan History, Umlando wakwa Ncube


Ncube Clan Origin: Mncube/Ncube on the following surnames: Ncube, Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha, Ngcamu, Mpangazitha, Zikhali, Makalima All these surnames Read more


Mlotshwa Nkandi Clan Names


Nkandi Mlotshwa Bikani Sigqagqagqa Sikwaza Mkhonto!

Mlotshwa Nkandi Clan Names

Nkandi
Mlotshwa
Bikani
Sigqagqagqa
Sikwaza
Mkhonto!


Ncube Clan History, Umlando wakwa Ncube


Ncube Clan Origin: Mncube/Ncube on the following surnames: Ncube, Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha, Ngcamu, Mpangazitha, Zikhali, Makalima All these surnames Read more


MLOTSHWA CLAN PRAISES | ABAKWAMLOTSHWA


Khambule, Ncube, Mntuzi ka Ntuli, Magidla, Shezi, Wena ocambuzela ngonyawo oluncane lingaba likhulu lifuze khabo nina!!!

Mlotshwa Surname Meaning. Mlotshwa Origin. Mlotshwa History:

Mlotshwa Surname Meaning. Mlotshwa Origin. Mlotshwa History:

The meaning, origin and history of the Mlotshwa surname is not listed.
This surname is prevalent in Zimbabwe.

Ncube Clan History, Umlando wakwa Ncube

Ncube Clan Origin: Mncube/Ncube on the following surnames: Ncube, Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha, Ngcamu, Mpangazitha, Zikhali, Makalima All these surnames Read more

MLOTSHWA CLAN PRAISES | ABAKWAMLOTSHWA

Khambule, Ncube, Mntuzi ka Ntuli, Magidla, Shezi, Wena ocambuzela ngonyawo oluncane lingaba likhulu lifuze khabo nina!!!

Nkomzwayo Clan Names

Izithakazelo zakwaNkomzwayo

Mlotshwa!
Mashishiwane,
Mkhombe kaBhazwana,
Nyoseyenza kube butilitili,
Nina bakaMxhakazela zitha,
Siqongo esinojojo,
Jabebaleka ntimbili kwaMgangadi
Nina bakwaChominjedukwini
Nina bakoBhija
Mdladla!

MLOTSHWA CLAN PRAISES | ABAKWAMLOTSHWA

Khambule, Ncube, Mntuzi ka Ntuli, Magidla, Shezi, Wena ocambuzela ngonyawo oluncane lingaba likhulu lifuze khabo nina!!!

Mlotshwa Nkandi Clan Names

Nkandi Mlotshwa Bikani Sigqagqagqa Sikwaza Mkhonto!

Page 1 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: