clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Mpofu

Zomba Clan Names 😍 Izithakazelo zakwa Zomba

Zomba,
Mashaba,
Mpofu,
Malandule wena owashaya inkomo ngesibhakela
Wena owase zombeni!

Mpofu ® clan names. Mpofu Surname Meaning 😍 Mpofu Origin. Mpofu History

Mpofu ® clan names. Mpofu Surname Meaning 😍 Mpofu Origin. Mpofu History
The meaning, origin and history of the Mpofu surname is not listed.

This surname is prevalent in South Africa.

Click to add info about this surname

Mzizi Mpofu Clan

Mzizi,Mpofu, Thukela, Mlotywa, Mlalandle, uCocobela, Mpangazitha Ingcungcu emlom’omde engaseli kwawamadwala amanzi isela kwaweziziba kuba yosaba ungqindeka umlomo nto itya komvovo intlakohlazo umlabo awuwelwa welwa zintaka kuba nazo zinamaphiko

Izithakazelo/izithemo zako Mpofu

Mpofu, Shaba, wesidunu ngensingisi, emanyandeni, skhosana, nyamakayisolwa, ngane ziphakelwa ndawonye, Lina elidla amafutha edolobeni, nuhka, fakose, jikila, khukhuza, hode

Mpofu Clan Praises

 • Mpofu,
 • Bobadedi,
 • Bomageza ngobisi amanzi ekhona ngoba nisaba onoshobishobi,
 • Nuka omhle,
 • Mpofu emdaka yasodini,
 • Mpofu ephuza amanzi ngokuwabona,
 • Mpofu emdaka!

Izithakazelelo zakwa Mpofu

Mpofu
Umabhenampondo
Umzila owehlula abazingeli
Umazthanda,umadlayedwa
Ophuz’amanzi ngomoya..
Uwanatha ngokuwabona,nxa engawabonanga komi
Umsongi wensimbi eyibekekhanda khona amagwala eyombalekela
Ushobane owagaqa ngamadolo aze aphocuka.
Nyamazan’edliwayo,oyidlayo angayisoli,oyisolayo angayidlingoba angayidla uzozisola yena, ngwaladi.

Mpofu Meaning, Origin and history:

The three meanings of Mpofu :-

(1) Mpofu – the animal, Eland.
(2) Mpofu – poor.
(3) Mpofu – lightness of colour.

Nyandeni/Mpofu people originate from a place called Ntumeni in eShowe, KwaZulu-Natal. They are direct descendants of Khumalos, they are amaNtungwa Nguni just like the Khumalos.

Mpofu is Nyandeni the son of Mashobana. His original name was Ngonyama who impregnated his sister.

When the Khumalo Chiefs heard of Ngonyama’s deed, they sent highly skilled warrior-men to kill Ngonyama, as he had committed a very heinous deed. Fortunately, or unfortunately for the Khumalo Chiefs, he was alerted of this by his pregnant lover. He quickly took his small possessions, mostly his war weapons, and ran for his dear life. Heading to a forest called Nyandeni.

There he entered it and hid. Sensing danger, the warrior-men decided against following him into that forest as he was regarded a highly skilled and dangerous warrior himself.

They instead called out to him, saying, open quote, “you better stay in that forest called Nyandeni and don’t come out, because from this moment on, your surname is also called Nyandeni. You’ll starve to death in there…….you’ll die poor, with nothing……” , close quote.

The woman that was impregnated by Ngonyama (Nyandeni) was blessed with a son and the son was bestowed the name Khukhuza.

Khukhuza bore Gasela and Nzine.

Gasela bore Ngono.
Ngono bore Vumisa.

The Nyandeni surname grew from there on…….

There’s even a Primary School in Ntumeni, eShowe to this day, called KwaMpofu Primary School, that was named after Ngonyama/Nyandeni (because he, presumably, died poor in the Nyandeni forest…).

The other Nyandeni siblings are found in the Eastern Cape. There’s a place there that was given to, and named after them called Nyandeni. They got there from KwaZulu-Natal fleeing the Shaka wars called uMfecane or, De fecame in Sotho. There they preferred to be called abakwa Mpofu…
There they are referred to as amaXhosa. However, they’re ALL originally from KwaZulu-Natal and are amaZulu.

They are also found in Zimbabwe.

Mpofu/Nyandeni Clan Names – Izithakazelo/Izangelo zakwa Mpofu nezakwa Nyandeni. (You’ll notice the similarities here right from the first lines throughout to the end).

(1) Mpofu :-

AmaNyandeni aMpofu kaMashobane !

WeSidunu seNsingiza.
Wokulandelwa yintombi ithi ngizeke noba awula nkomo.
Vumisa kaNgono,
Msongi wensimbi eyibeke khanda, khona amagwala ezombalekela.
Shobane owagaqa ngamadolo aze aphocuka.
Ophuz’amanzi ngokuwabona,
Engakawaboni komi !
Sango libhekezansi.
Akophuma nkomo kophuma amadoda kuphela.
Zingwe zombili ezalwa zabulalana kwaNtaba Ntshanini.
Engani zaziphakelwa ndawonye.
Ngwadla phangela izigqala zakwaLibose.
Inyama yenyamazane edliwayo,
Oyidlayo engayisoli, oyisolayo engayidli ngoba engayidla uyozisola yena.

Vumisa, Gasela,

Khukhuza kaNgonyama,
Nyandeni kaMashobane,
Mashobane kaMangete,
KaNgululu, kaLanga,
KaZimangele.

(2) Nyandeni :-

Nyandeni oMpofu kaMashobane !

Ophuz’amanzi ngokuwabona
Engakawaboni komi !
Vumisa kaNgono,
Shobane owagaqa ngamadolo aze aphocuka.
Khukhuza kaNgonyama,
Gasela kaNyandeni.
Zingwe zombili ezalwa zabulalana kwaNtaba Ntshanini.
Engani zaziphakelwa ndawonye.
Ngwadla phangela izigqala zakwaLibose.

(3) In the Eastern Cape, the Mpofu Clan Names in isiXhosa :-

Dlamini, Zizi,

Bhanisa, Dweba.
Nxibinoboya.
Gasela kaNyandeni,
Wokulandelwa yintombi ithi ngizeke,
hlabana bemgqiba.

(4) In Zimbabwe, Izithakazelo/Izangelo zako Mpofu. Mpofu Clan Names :-

EmaNyandeni aMpofu kaMatshobane,

WeSidunu seNsingiza,
Owalandelwa yintombi yathi ngizeke noma ungela nkomo.
Vumisa kaNgono,
Msongi wensimbi eyibeke khanda,
Khona amagwala azobaleka.
Tshobane owagaqa ngamadolo aze aphocuka.
Wena onatha amanzi ngokuwabona,
Engakawaboni akomi.
Sango libhekezansi,
Akophuma nkomo, kuphuma amadoda kuphela.
Zingwe zombili ezalwa zabulalana kwaNtaba Ntshanini.
Ingani zaziphakelwa ndawonye.
Ngwadla phangela izigqala zakoLibose.
Vumisa KaGasela, kaKhukhuza, kaNGONYAMA.
Nyandeni kaMatshobane,
KaMangete, kaNgululu, kaLanga,
KaZimangele.

(5)In Swaziland, the Mashaba Clan Names – Swati :-

Mashaba Mpofu,

Shilumane Wena
Longenalo Uvalo.
Wena Okwatiyo
Ukutsandza Nokuxolela Ngenhlitiyo,
Kodwa Ungavani Namanyala.
Nhlitiyo Lengafuni Kukhubeka.
Ingakhubeka Kuvele Kume
Injabulo Kubay’khubile.
Ngwenyama Yokulunga,
Mpofu.

Mashaba means ‘buyer’ and has clan names like Mpofu, Msimango, Shilumane and many others.

Izithakazelo zakwa Mpofu Clan Names

Mpofu Clan Names

Inyamazan’enkulu
Umabhenampondo
Ukabonwa,umazthanda,umadlayedwa,
Umaphuz’amanzi ngomoya,umsongi wensimbi eyibekekhanda khona amagwala eyombalekela,ushobane owaguqa ngamadolo aphocuka,ngwaladi.nyamazan’edliwayo,oyidlayo angayisoli,oyisolayo angayidli,ngoba angayidla ozisola yena !

Mpofu Origin 😍 Mpofu Clan history

Ladies and gentlemen, amanyanda. Mina ngu Mxotshwa kaMakhaya umabhenampondo, uVumisa.

 • There is one Mpofu and thats enyamazana which is reddish in colour and lives in a bush alone not emhlambini, eyalwa ithwala insimbi refering to horns-Msongi wensimbi eyibeke khanda, khona amagwala ezombalekela, only drinks water if it sees the water it deos not run like other animals to look for water. Thats why iys bethi-Ophuz’ amanzi ngokuwabona, engakawaboni komi ! When it fights its really serious fight and it does not give in hence bethi-Zingwe zombili ezalwa zabulalana kwantaba Ntshanini.
 • Its one mhofu but with migration some changed into Shona but there is no shona nhuka but and these are Kalangas who are the originals of Zimbabwe first people to have dwelled in Zimbabwe but we talked down to South Africa through or via Mapungungwe in Limpopo down to Eastern Cape near KZN along Mthatha road.
 • Nyandeni is an area in EC now occupied by Amafengu the wanderers who were called dogs by Xhosa the founder of Xhosas. Amafengu are inclusive of amabhaca, OZiz, Dlamini, OLanga, Gasela all these are Amanyanda ampofu-because he run away and hide himself in eHlathini and him being a warrior a very furious warrior they knew better not to follow him in there. So they said he will be poor and die in that ehlathini. The area is very bushy and its a thicket.Umlindintaba izikhukhula zihamba nemifula izulu lihamba nomhlaba,

  More

 • The explanation of Twala is very similiar but with shortfalls on other areas. He impregnanted a zulu woman from Khumalo and they wanted to kill him for that, for he was not allowed to have slept with royal families. Hence the stories goes a women followed him and said “ngizeke noba awula nkomo”

  Phofu, Shaba-Thuka same meaning with Nhuka which is Shonas who are Kalangas and had remained in Masvingo, then the same people who migrated South running away from the those migrating from the North who were violent and cruel, The Shava meaning light skinned (Domboshava in Plumtree and near Harare). There is no Khumalos in Mpofu but these avathanwa bentombi avazukhulu bakaKhumalo from the Khumalo girl who was impregnated by my grandfather.

 • The Ndebele/Shona thing is explained above-these are Dlamini, Zizi, Vumisa, Langa, Gasela, Khukhuza ka Ngonyama, Nyandeni ka Mashobane, Mashobane ka Mangete ka Ngululu ka Langa ka Zimangele.

Mpofu Clan Praises & History

Izithakazelo zakwaMpofu

Zulu/ Ndebele:

 • Amanyandeni ampofu kamashobane, wesidunu sensingiza, wokulandelwa yintombi ithi ngizeke noba awula nkomo, vumisa kangono, msongi wensimbi eyibeke khanda, khona amagwala ezombalekela, shobane owagaqa ngamadolo aze aphocuka, ophuz’ amanzi ngokuwabona, engakawaboni komi !
 • sango libhekezansi. akophuma nkomo kophuma amadoda kuphela, zingwe zombili ezalwa zabulalana kwantaba ntshanini, ingane ziyaphakelwa ndawonye, ngwadla phangela izigqala zako libose, vumisa, gasela, khukhuza ka ngonyama, nyandeni ka mashobane, mashobane ka mangete ka ngululu ka langa ka zimangele !!

Xhosa:

dlamini ,zizi, bhanisa,dweba, nxibinoboya, gasela,wokulandelwa yintombi ithi ngizeke, hlabana bemqgiba

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: