clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Ngubeni

Izithakazelo zakwa Nkomo | Nkomo Clan

Nkomo,
Yengwayo,
Ngubeni,
Mageza,
Nkundlade,
Lanjani,
Vezi,
Phaphe,
Nyamyazidla,
Izinto ezingathi nkosi muntwini ngokuba zizi nkosi ngkwazo
Zalakwande-nje NgaMalandakazi.
Ukwanda Kwaliwa Ngu-Mthakathi.
Mlenzibomvu Yombili.
Masiza Owasiza Amadoda Empini KaZulu Zikhundla Zimbili Esokulala Nesoku- Thamela.
Mahlewula Ntaba Sgadiya.
Hloboluhle Oluntofontofo.
Skhumba Sehlula Abeshuki.
Ntungw’elihle Njengenqoshane.
Uvezi Akangakanani Ngoba Nasentendeni Yesandla Uyanela.
Omageza Ngobisi Abanye Begeza Ngamanzi.
Omageza Ngenhla Abafokazane Bephuza Ngezansi.
Onkala Kayibulawa Ngoba Yasiza Nakubo Osobotsheni.
Ubhaka Lwesizib’esimnyama Sakithi kwa Nkomo Esihlamba Amadoda Anonophale.
Ibind’elimnyama Ngomlomo Elithethwa Ngezi-NYEMBEZI. Ndlelazimhlophe Zehla Ngonokophela.
Mahlabezulu Ngokuhlaba Impi kaZulu Ngezansi.
Nkomo Ezibomvu Ezingakhonjwa Ngomunwe.
Nkomo Ezibomvu Ezavula Inqaba Ngezimpondo KwelaseNgome Zahamba. Bant’baningi Abahle Njenge Langa Liphuma.
Nina Abamhlophe Nange-NHLIZIYO Abangafanelwe Ukufa.
Nina BakoNkomo Zeza Nomungu Njengamabelebele.
Nina Abathi Bedla Bodwa Nina Nabe Nidla Ngokuhlanganyela.
Nkomo Ezidla Ekhaya Ezinye Zidla Entabeni !!

IZITHAKAZELO ZAKWA-NGUBENI

Ngubeni, Nkomo, Mtungwa, Mazotho, Mpindeni, Luvuno, Khethokhulu,

(1)MANTUGWA NIBAHLE NGOKUTHWALA UMSINGIZANE NGABE OWETHUSI NGABE NIYAWUDABULA
(2)INDLONDLO EYADLA UBULONGWE YALIBALA,
(3)INTOTHOVIYANE EYENZA UBUQILI YATHI IBELETHE UMFAZI KANTI IBELETHE INDODA
(4) AMAYENGAYENGANE KANDABA, AYENGA UMUNTU AMUDLA NGENDABA
(5) AYENGA USIBHEBHU NOMAPHITHA KAZULU BEHLEZI ENQOTSHANE(Inqotshane kwakuyintaba base bakha ilokishi khona belu ePiet retief saneiI
NB: ABAKWA NGUBENI NGOBUNINGI BABO BADABUKA ENQUTHU BAYE BAFIKA E-PIET RETIEF, NEWCASTLE
BEHLELA NAKWEZINYE IZINDAWO NJENGASE DENNILTON KANTI ABANYE ONGUBENI BAZIBIZA NGUBENI,
NKOMO, YEYESA !!

NDZABE CLAN NAMES | NDZABE IZIDUKO

Ndzabe,

Ngajuse,

Bhilibhili,

Mrhaza,

Ntwezibovu,

Mancoba,

Ngubeni,

Sobozi,

Gasa,

Majola !

Ngubeni clan names & History

Izithakazelo zakwa Ngubeni

Ngubeni,
Luvuno,
Mntungwa,
Khethelo,
Khethokhulu,
Nkomo yayengwayo,
Nkomo eyadla ekhaya ngokweswela abelusi,
Ntungwa lelihle njengenqoshane,

NKOMO CLAN

NKOMO

MAZOTHO

NGUBENI

MAHLEWULA NTABA

NKOMO KAYENGWAYO

BAYIDL’BAYIDONSISANE

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: