izithakazelo

clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Mabi Clan Names | Mabi Surname

Mabi, Nguta, Mwelase, Mphakula, Ngelengele, Mbanjwa, Dlamini, sitsha esingadleli, sidlelwa zinkonjane zona ezibaba phezulu, wena uwela ufala ucwele, Zizi, Hlubi elihle

Molatudi Praise

Ke Matebele matsitswa barego ba hloka kgomo baja motho.
Ba tšwa kua sešwene e rwele nkata e etela mogodumo wa bana ba šikwe-a Nape.
Ga thabana tše pedi bareng ga di ratane dia etelana.
Ke babina tlou.
Šidi moletlane Madebele-a bana ba šikwe-a Nape.

Makhetha Clan Names

Makhetha wena makhetha inkomo,
Inkomo yajabula,

Khobo-Mothokwa Clan Praise

Ke Bathokwa ba maseboko,
Ga se bokwe baneng se bokwa ngwana a belegwa,
Ke ba mmapelwana tsa go tlala, tsa tlala Dia falala,
Ga ba sie ntwa ba tshaba go fenywa,
Ke bana ba mmu makgaseng,
Re makubu a tlo tsa go swa
Ke bana ba mmasemanodi sa makgaseng,
Ga bo molala kgosi ya makubu.

Bathokwa.
Serokolo!

Mbili clan

Mbili
Khanyezi
Gwacela
Mdimba
Khosini
Lushaba
Lushab’oluhle
Bhodla Sigoduke
Bathi Bebiyela Ngothango kanti babiyela ngothango.
Thango lukhul’olungahlalwa zinyoka luhlalwa bafokazana bebalekela mfula .

Izinqulo zamaGqunu

OoGqunu ngoManyishe, oNgoxo, oMatwa, oMthetho, oNyhadu. AmaGqunu aphantsi kwesizwe saGqunukhwebe. Ayafumaneka amaGqunu kwezi dolophu zilandelayo, eGcuwa, eDutywa, Gatyana, Xhora, naseMthatha. Ayafumaneka nakwidolophu ezithile kulo mhlaba wephandle elilisakubizwa ngeCiskei. Camagu ke mafama!

Myaka Clan names

Myaka.
Gumede, Mazwana, Mthanti omude kaMdonsela, Qwabe Ngonyama, wena omabhala ngonzipho abanye bebhala ngepensela chibikalishi Lisha ngoba liphuzwa zindlovu nabantwana bazo, Ndima, shid’ elimhlophe elingagcoli nokungcola elaphoseka odakeni laphuma limhlophe Qwaah, Mnguni , Yeyeye , mayaka, Madamu ayadonselana, Ndokose ka Msika
Ngonyama !!!

Silindza clan

Silindza
Mkomati Mapopo
Kubo Hhina

Seoka Clan Names

Seoka,
Tau,
Manamela

Izithakazelo zakwa Dindikazi Clan Names

Dindikazi,
Msuthu,
Mahlambi,
Ntamonde.

Page 1 of 1147

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: