izithakazelo

clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Mgeyi Clan Names & History

Mgeyi: if you knows Mgeyi clan names or their history, please add the info in the comments below.

Dirulelo clan names & History

Dirulelo clan names & history: if you know Dirulelo clan names or their history, please add info in the comments below.

Bahurutshe clan names & History

Bahurutshe clan names & history: if you know Bahurutshe clan names or their history, please add info in the comments below.

Ngidinga izithakazelo zakwa cekiso

Cekiso clan names & history: if you know Cekiso clan names or their history, please add info in the comments below.

Motau clan names & History

I want to know the Motau clan names

Mthimunye Clan Praises & History

Mthimunye, Nomaziyane wakoMngoma,Fumb’ amagedlana.Khab’endelwe owendelwa ngenyang’yomkhonto,
Yindod’ethenjwa ngamany’amadoda kanti awayithembi ayayitjitjizela,
Ngumathabatha bemmbengile kanti nguye isbengandoda owabenga amadoda esqalabeni,
Kumhla siduda nabakhwekazi esizibeni umfazi wamabel’amade oweqa iligwa neligwana azakungena ikomo abulazi izakuvunuliswa nguNomaziyan’wakomngoma, Ngusikhubungelwa wakoQaleni, lijodo elimanzi amnandi, ngumbombo wakondlovu, ngumsuthu ikomo yakoNomaziyane !!

Mpembe clan praises & History

Mpembe, Ntuli, Nzimangwenya, Thong’elikhulu elingaganwa amavila, liganwa zikhuthalikazi, Umlando ka Ndlovu, uNdlov’ edlekhaya ngokweswel’ abelusi, Mncam-ncam, umunt’ omdala ufunani enganeni, ufuna ukhisi ngothwelufu !

Malindi Clan Names & History

Vumisa,
Mkhonto,
Mashukumbela,
Njeje Bambamba bamyeka bathi akana mhlehlo
kodwa umhlehlo yibhabhakazi owasinda amadoda !

Mohloni clan names & History

I want to learn and understand Mohloni surname

izithakazela zakwaSiwela & History

Siwela, Mjiyakho, Khapheza, Mthiyane, Mwelase kaNdaba, wena ongawelanga ngazibuko, owawela ngezimpambo zomvula, keke la keke qanda lanyonini leli, qanda lenyon’ emhlophe ngoba limahhwaqahhwaqa, Mdimndwane odl’ imkantsha Mdangela!

Page 1 of 1215

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: