Hlanga Clan Names | Iziduko Hlanga

Camagu!! Bono Beth’s!! Nxeko Hlanga Mqiya Nobetha Maleki Mndlovu Tela Ngxoxo Ngcutsha!! Boyabegeza Dlangamakhandlela Mfazobelenye owancancisa umntwana wajike wakhalala ngenxa yesitolotolo!! Yokhwe Xhinela Phangweni!! Maphuza ngayo nokuba iyavuza!! Mafumba de wayofumba ngayo naseBhofolo!! Mgweleta!! Mthembu owanisa imvula kubalele!! Zilenzi elimnyama laseMsana!! Xhonkxosholo wanaba wanda eLady Frere, Cala, Cofimvaba, Engcobo, Mthatha