Izithakazelo zakwa Ndebele

Ndebele

Mahaye kaMvanande

Othethela uMantshinga noNtsele

Mwelase!

Abangaweli ngazibuko,

Abawela ngezinsungulu.

Wena owakwasihlathi esihamba ngendlela,

Wena wakwa funisa umuntu inkonzo.

Wena kaMagwaza engugwini,

Owagwaza intombi nesoka. Mazankosi!

Nina abakwaDindela,

Nina abakwaMgolodelwa Ngokuzala uKhondlo Inkosi yaseMantshaleni.

Amashayela phezulu ngokumbindlu.

Amabethela isigogo.

MaBhele balekani imilenze ibomvu.

Ndaba!

Nina abakwaBhensa,

Nina abakwaMahaye,

Niba bakaMakhaphazela,

UNtunyelelwa wayeyisifamona.

Ivande lathethwa uMantshinga noNtsele.

UMekeza KaMshido.

AbakwaNdaba ngokugoba amadolo.

Imididwa edidwa ngamabala

Izithakazelo zakwa Mpila

mahlazitha

njenjesi

sbuthe

ngokubuth umuntu noboya

mashiyamahle wenyamazane/ mashiya mahle ngathi uzoshumayela

mabhala ngozipho abanye bebhala ngomsizi

mtshambi

nolandu

nocacela

noz’thung thungwana

nonyangana yezulu

mavimbela ngok’vimbel ubhungane waze wasala ethwel usiba lunye ubhungane

l’phundle

ngok’phundl’ amadod’ enkudleni

hlubi elihl’ elimangelengele!

 

Imvelaphi yakwa Nsimbi

Nsimbi Clan History

uNsimbi lo wayengowakwa Ntombela kwathi ngesikhathi kubusa inkosi uShaka uNsimbi ubebaza imikhonto ngeNsimbi ngesikhathi abanye beye empini..wase ethi uShaka unguNsimbi emuva kwalokho kwase kubakhona isibongo sakwa nsimbi.. base behla lapho nendodana yakhe ogama layo lingu mnamatha..bafika eMzimkhulu bazakhela obabo ubukhosi kwindawo yase Mmisa … Kodwa ke ngenxa yezimpi ezazikhona eMzimkhulu base buphela ubukhosi bakwa ntombela obabubuswa uMnamatha kaNsimbi kaMahlobo kaNtombela

Izithakazelo zakwaXimba

Mlaba,
Nodlela,
Mabhoyi,
Mbewumbili abanye bamhlophe abanye babomvana,
Nina enacaba isicaba ngokucazelana

Msuthu,
Dumakude,
Sambane phuma ehlathini kwenile kulele izingwe nezingonyama,

Mthandi wabantu bengamthandi bethi bayamthanda kanti bayamkhohlisa,
Njona wena wase Mdlangweni
Luvuno wena owavuna abaliwayo!
Mqundane kaMabhoyi!
Nyawo!

Ximba Clan Names

Ximba Clan Names:

Mlaba,
Mabhoyi, Nodlela,
Mbewumbili, abanye bamhlophe abanye babomvana,
Nina enacaba isicaba ngokucazelana,
Msuthu
Dumakude
Sambane phuma ehlathini kwenile kulele izingwe nezingonyama
Mthandi wabantu bengamthandi bethi bayamthanda kanti bayamkhohlisa
Njono wena waseMdlangweni
Luvuno wena owavuna abaliwayo!