Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Kosi Clan names, Kosi Clan Praises

Kosi !
Mabhungane Nyathi ebthunzi Nyathi edla yodwa idla nezinye ngokugezana kwezandla

Kome kungu buhle bezulu liguqubele sizukulwane Sika Dlamini no Mthombeni
Sizukulwane Sika Mageba no Mshika. Mbata kome Nyembane wen owakhulela khabo Nina

Mnisi wemvula lwandle kaluwelwa luwelwa izikonjane ezabuya nemvula kumathombeni.
Ngongolozi omuhle owaphekwa netshe kwavuthwa lonakucala
Nyathi elalaphezu komlilo ubusukubonke ingatshi
Bhingi! Kwekwezi ukhanya bha! Naledi yamasa!

Mlandeli ngokulandela abobaba wezwa nge phalafala ye kosini ilila ithi Vuka sokana lakwa Dlamini udobhe indonga ulandele abo baba, nangembala wabalandela
Wathi usakhamba khamba ngendleleni wahlangana nentaba ene kungu ehlekangangani kuleya kungu kwakulila amabhubesi watshona khona ngaphandle kokusaba nawfikako wathola u Tau , u Mabhoko no Malewa . Bathi maSwati ayi chaba wena wayibatamela.

Mkhambabuye ngokukhamba abuye ambethe iskhumba sebhubesi watsho u Tau ukuthi u dugu ya kanyana u bina tau.
Mbata Mswati Mpedi nare ya pula!

Mashiya amahle njengenyamazane Dlamini omuhle one bala elibthunzi ehloko , wen owagida odakeni kwabhunya uthuli. Zulu eladumakude kwaze kwathuka ngisho nesikanzunza
Mswati Mndebele!

Izithakazelo zakwa Dlulisa

Dlulisa Clan Names: Khosini Ndela Mpindza Msonga nsimbikhonamagwala zobaleka Ngcosatane

Mbilini clan names

Mbilini Jola Jolinkomo Phankomo Qengeba

The origin of AmaMbewana

Umnombo : AmaMbewana azalwa nguNombewuza Machi, owazala uMbewana: uMbewana wazala uSoza, uSoza wazala uMajazi, uMajazi azale uPhunzana, uPhunzana azale uMagobhe, uMagobhe azale uBhunyu, uBhunyu azale uMangxangaza, uMangxangaza azale uSinothi, uMbingo, uLatsitsa, uBotha, uMbenyana, uNobedlula, uQhikiza no Daniyeli ( uMshini)
Izithakazelo zakwa Mbewana : Mbewana, Nxaku, Sangwana, Zibhede ziwile, Hlophe. Nkalankala ziyawugudlu umngeni, o Sangwalivalwa livalwa ngenkanda zamadoda, Mfaz’ obese lide oncelisa engaphetsheya komfula.

Izibongo zakwa Mbewana

Mbewana, Hlophe, Sangwana, Sango alivalwa livalwa ngamakhanda wamadoda, mfazi obele lide oncelisela ngaphesheya komfula, Nxaku

Iziduko zamaXhosa – Xhosa Clan Names

▪ AmaTshawe – Mdange, Tshiwo, Nkosi Yamntu, Ngcwangu ▪ AmaKhwemte – Dabane, Gqabaza, Sgadi, Mekhi, Ntswentswe, Fulashe, Nojaholo, Ncibane, Qhanqolo, Read more

Izithakazelo zakwa Shodo

SILUMA
Shodo
Shiyabantu njenge’nyamazane
Cekwa

Siluma Clan Names

Izithakazelo zakwa Siluma: Shodo Ndimande Amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo zenu nina enahla umkadade wabo wathi akanamehlo akananyongo umhlehlo Read more

Siluma Clan Names

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo.

Izithakazelo zakwaNjoko

Njoko Nqamane kaNsele Lindamkhonto kaMagutshwa, s’Bhadu semvula bhoqo lo owadliwa ngendlala mntungwa s’Thuli s’kaMkhawane Phangisa nodela s’dumbu adl’umlenze !

Izibongo zakwa Njoko

Nqamane,Nsele,Lindamkhonto,Phangisa

Page2 Clan Names & Page2 History ❤️ Page2: If you know any information about this surname, such Read more

NYATHI Clan History, Imvelaphi: Nyathi

Ngicela imvelaphi yakwa NYATHI

Ngabe uNyathi ungumZulu noma ungumXhosa?

Ngabe uNyathi ungumZulu noma ungumXhosa? Abantu bakwaNyathi batholakala eZimbabwe naseNingizimu Afrika. Kukhona ababuye babizwe ngokuthi ngamaNare abangabeSuthu-Tswana kanye nabangabaNguni (Zulu Read more

Nyathi ® clan names. Nyathi Surname Meaning 😍 Nyathi Origin. Nyathi History

Nyathi ® clan names. Nyathi Surname Meaning 😍 Nyathi Origin. Nyathi HistoryThe meaning, origin and history of the Nyathi surname Read more

Page 2 of 1824

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: