izithakazelo

clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tshezi Clan Praises | Tshezi Surname

Fakade ntenza mkhabela mdibandlela
Saliwa wena walala nentombi yathi buti vuka undizeke noba ungenanto jilo jalamba wena nomqala unga ngenduku mkhonto obovu abovanga njee ubovu lingazi lamadoda wena wa lolwa ngelitje ilitje la shiyeka li tshezekile tshezi

Mapeka Clan Praises | Mapeka Surname

Ge bare ke bo Mapeka-a-bosethe, bara gore geo dutje le bona oa iketla wa hwetja borutho le lethabo le botho. Ke batho ba Modimo wa mosegare. Seo se hlalosa gore ke batho ba go se seleke, ba go se loye. Ke batho ba nkase tjhabe botala ke e tlhwa ke retwa ke bo mosima ke retwa ke banenyana mekgotheng.
Nna ke retwa ke dikgaitjedi tjaka. Ke Retwa ke Raisibe le Talika ngwana kgoro, ke diakga melala..Seo se hlalosa gore ke diphoofolo tja go fela di isha hlogo godimo gore di kgone go lebelela kamo le kamo gore di kgone go bona lenaba lesa le kgole. ke Bahurutse batho ba. ke batho bago tjwa Lehurutse kua lefatsheng la Zeerust.
Ge bantje ba sela , ba inyakela naga, ba sepela le noka ya lephalale go fihla fao e gahlanago le ya limpopo , babe ba fihla le Venda. Babangwe ba phatlalala le dinaga tse dingwe tsa go swana lega Lebelo, Ga- Dikgale le Mashashane, le Graasvlei. Ke Maune a ntlo tja go swa ga bo Khopane se nkga Lefetla, bare le ba Maune ba ekwele ge enkga. Ke ditshethla batho. Ke batho ba bo selelekisa phuthi, phuti ya tlaela yaba setlaela. Ke batho babo tsweya yabo Molekwa le Matsobane, bare geo bona Phoku e rethetha e bona ge Mohurutsi a sega – sega.
Ge o bona Phoku e shunya -shunya e gana Mohurutse a bolawa.
AGEE PHOKU ………AGEE TSHEHLA
BAHURUTSE WEE……LEBOWA
PULA NALA BAHURUTSE……

AmaWushe akwa Ndandani

Wushe,
Zuke,
Mbedu,
Menzela,
Zuzakuhle,
Dlomo !

Nkiwane clan name | Nkiwane Surname

Nkiwane
Sethulo senkosi
Madikane
Dulo!

Ncinitwa Clan Names | Ncinitwa Surname

NgamaGcina – oXhamela, Helushe, Ncancashe, Magwebulikhula, Malambedlile, Nokwindla, Thyopho kaPhato owathyaphakela eXonxa, Gabul’ikhula, Malamb’ayendle aty’igusha athi ziz’duli zethafa, Nxego, Butsolo beentonga, Dlelanga, Ntlonipho!

MOOROSI CLAN | MOOROSI SURNAME

MOOROSI CLAN IN SESOTHO PLEASE

Bataba Clan | Bataba History

If anyone has more info on Bataba surname, please add in the comments below.

Izithakazelo Umlando Magubane

Nomose!
Thole!
Ndlandla kaKubheka!
Jiyane!
Malinga!
Wen’ owalinga izintaba zaganana,
Nhlun’ emhlophe, ingababomvu ngeyomlandakazi,
Mzilankatha!
Msenganduna namathokazi,
Nongalo
Wen’ ophika nelanga,
Didiza,
Msuthu wasenhla
Zibaya!
Wena wakwaMphahl’ emhlophe, ingabamnyama yeza nomlandakazi
Wena wakwaNkom’inkone
Zinja zafulathelan’ entabeni yakwaMagubane
Wena wakwaThole
Kungesil’ ithole lenkomo
Kodwa kuyithole lomuntu.

Umlando wabakwa Magubane:
Abantu kudala babesebenzisa amagama oyise babo ukuzibiza, ngalokho izibongo zazingekho. Umlando wabantu bakwaMagubane ukhomba indabuko yabo eFree State.

OMagubane bakholelwa wukuthi baphuma eNtabazwe, ngenxa yesomiso nendlala, behla behamba befuna indawo engcono ngenxa yemfuyo eningi ababenayo.
Bahamba baze bafika KwaZulu besuka eHarrismith. Kusukela lapho ukubizwa kwabo ngabesuthu basenhla.

Gidane Clan Names

Gidane Clan Names : If you know Gidane Clan Names or their history, please add it by leaving a REPLY below or by clicking this button + ADD CLAN PRAISES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izithakazelo zakwa Ngubo Clan Names

Ngubo , Ngxabi, Thabethe, Gwili, Notholoza, Nyamanencane eyandel’esadnleni , bahlab’inkomo basikelane bonke, oNoyila, oMtuma, ooGobeni, oomvelase , oo mjoli , oomagqagqandane , nina bangase ntla…!

Page 2 of 1146

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: