clan names πŸ’™ clan history πŸ’―

izithakazelo

Month: September 2020 Page 1 of 4

Mkhuma Clan Praises ? Mkhuma Surname

Mkhuma Clan Praises 😍 Mkhuma Surname
Mkhuma,
Mbathane,
Matshaya,
Nxele,
Khanda’nyawana,
Magqaba’kadliwa adliwa zibhokhwe ngonyoluka,
Maqathalikhuni,
eBhofolo, Somerset East naseBhayi ikhaya !

Sinanatelo zama Dliwayo ? Dliwayo Clan Names

Sinanatelo zama Dliwayo, Dliwayo Clan Names
Dliwayo!
Mpila,
Mabawa,
Tsimbitsimbi,
Wena lowacela tikhali kubaTfombeni,
Mlotshwa!

Izithakazelo zakwa Mabila? Mabila Clan Names

Izithakazelo zakwa Mabila, Mabila Clan Names
Mabila !
Solane
Mkomati
Limisa ngenkhomo ngobe tjwala buyaphuta kubila !

Izangelo zako Mlilo ‍? Mlilo Clan Names

Izangelo zako Mlilo, Mlilo Clan Names
EMlilo ovuthayo
Chauke
Umzila kawulandelwa olandelayo uyazibambelela/ uyazivimbela
Sivumani? Hay’bo! abakoGasa kabayivumi lendaba, lizabalazi leNkosi nje
Siwewe saMantsena
Chinyori chawumba chakalamoto chafaka wumbeni
Ngangabanzi (Ngangatabutse) kaMangule
IHlathikhulu olwaneluGasa
Gaso ‘mkhulu, amaThonga’mahle,
Gaso ‘mnyama ophuthuma sebhubhesi
AmaThonga’mnyama avusa’bafileyo
Silo! Silo sewuwana
Singwazi
Silindamkonto
Bhangwana
Mbilatabutsana !
Sloboli
Ntimeni
Khoza !
Mabaso
Matshisa famba yinhlamba
Tshigwayo kaMahole !

Mxuxumba Blangwe Clan Praises ‍? Iziduko zakwa Mxuxumba

Iziduko zako Mxuxumba Blangwe 😍 Clan Praises

Blangwe,
Mnyamana,
Tshintsha,
Nomfumza,
Nzolo

Izithakazelo zakwa Kati, Kati Clan Names

Izithakazelo zakwa Kati, Kati Clan Names
Kati,
Ntamonde,
Bizwayo,
Thulelo,
Mfutyane,
Msuthu,
Umalandelwa yintombi ithi ndizeke noba awnankomo msuthu

Iimbongo zakwa Masilela ? Masilela Clan Praises

Iimbongo zakwa Masilela 😍 Masilela Clan Praises
Ngusehl’enyuka nomlambo nomthwalo ngemhlana. Amadoda athi Dlambili ubeletheni ngemhlana? Wathi ngibelethe ibukhahlo
EngatJho yona ndaba ebelethe amathumb’endoda

Yingagaru emdwadwakazana
Eyahlamba isphanga nomlenze yehla nomlambo
UDlambili yingidi ngeyakomdibana
Yayidla amanyagwana
Ngusala kugoduka
Ngusala kubuyekhaya
Ngusala kumenyezwa amakhosi

Ngujama ngezakhe
Abanye bejame kezobelo
Ngunqondobeza, ngudeyi lamadoda
Sigaja sikampemvu
Asimpemvu wembala, ngewodaka

Zonkobe zohlwahlwe
Zamila emthini zayatha
Zamila edwaleni zakrhabakrhaba

Ngenduna, ngathana ubentakazana
Wawuzakudinga ababelethisi
Ngokudlela egembegembeni

UDlambili, ikomo eyaya amasiso kwaPondo
Yaya ihlaba beyabuya ihlaba
Ibuyela ekhaya kwamakoro Ndebele
Ithangeliya sathi sesilihlobokile
Lithloga umhlobi
DLAMBILI!!!

Izithakazelo zakwa Nzotho? Nzotho Clan Names

Izithakazelo zakwa Nzotho, Nzotho Clan Names
Nzotho,
Nyelenzi,
Rharhabe,
Gcaleka,
Malangane,
Gcwange,
Nkosiyomtu,
Phalo!

Izithakazelo zakwa Lekhuleni? Lekhuleni Clan Names

Izithakazelo zakwa Lekhuleni, Lekhuleni Clan Names
Lekhuleni
Porapoloko
Mushushumentan wena lowabuya enkwalman ebutshabela ntaba
Nooto Nooto nooto
Matjeya

Izithakazelo zakwa Tlou Maphuthuma

Please help me kasereto saga Tlou maphuthuma

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: