Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Khomo, sibiya, qwabe, gumede, ndaba, gazu,nandisa, mbende, sotobe, phakathwayo, khathi, zamisa

sibiya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla

qwabe kamalandela. mnguni.

gazu kazembethe

zingelwayo. mkhananda owahamba nogodokazi wawela umfolozi kwahhiya.

manyelela njengentombi iy’esokeni.

khomo!zamisa

nina bakankomo isengelwa emaweni, yasengelwa esibayeni akuyona eyakhona.

mgxebe kayotho

khathi! nandisa

sotobe kampangalala! nobiya

magamanxane kangobe, ngobe esemngeni. nogwaza wom’belebele.

sikhobobo qhawe labaqulusi.

ndaba komkhulu. gumede!