Mkhize, Gubhela

Mkhize
1. Gubhela
2. Gcwabe
3. Zihlandlo
4. Khabazela ka Mavovo
5. Ngunezi Bamba aba Mbulazi
6. Sibiside
7. Sidaphudaphu
8. Nzalo ka Luzalo
9. Mlangeni
10. Gasela
11. Sishiya
12. Madondo
13. Mdephane
14. Dlamane
15. Sacolo

Abakwa Mkhize bahlobene nabakwa Dlamini, Mlangeni, Ama-Mpondo/Mpondomise bonke aba Mbo badabuka ku Sibiside kwabe sekuba nokuhlukana ngokwezindlu.