Abakwa Mthethwa

Abantua bakwa Mthethwa bangama Lala-Nguni bazinze ezindaweni zako Mpangeni nase Mtubatuba, Showe, Richards Bay. Inkosi yabo eyaduma kakhulu u Godongwane owagcinwa ebizwa ngo Dingiswayo. Nguye owamukela uShaka futhi wamfundisa namacebo okulwa. Isizwe sakwa Zulu sabe singaphansi kwesizwe sakwa Mthethwa ngeminyaka yo 1700.
Nanka amakhosi aziwayo akwa Mthethwa ngo:

1753———-Xaba
1771———-Madago
1789———-Khali
1807———-Jobe
1816———-Mawewe
1818———-Godongwane/Dingiswayo
1824———-Somveli
Ukusuka lapho babe sebengena ngaphansi kombuso wesizwe sakwa Zulu emva kokuba uShaka esisimamisile.

Izibongo zakwa Mthethwa

Nyambose, Xaba, Jobe, Magaga, Thulisa, Nkonyane ye Nkosi, Hlangalezwe, Dingiswayo, Madagu, Nkomo, Khubaze, Khali, Magezangobisi, Nzimezimnyama, Geza, Jakada, Maphoswa, Mazilwa, Mbolwane, Shwabade, Nonkosi, Mlandela…

93 thoughts on “Abakwa Mthethwa

 1. Mashwabada Dambuza

  Okunye okubhalwe lana angivumelani nako, ngokolwami ulwazi uXaba nguyena owaqamba izizwe eziningi, Nguni, Zulus, Sothos kanye nsesizwe samaHlubi

 2. Sibusiso Mthethwa

  Ngiyabonga kakhulu mina. Udonga dilika uyangena yini? Kanye nophuza amanzi asemchachazweni, bayangena yini ezithakazelweni zakwaMthethwa

  1. Sandile Mthethwa

   Yebo Nyambose bayangena impela ngoba kula beqhubeka bethi ,Donga aliwelwa liwelwazinkonjane zona eziphapha phezulu

  2. 0725522242

   Zithakazelo ezingena ngaphansi kwabakwaMasondo lezo, yize beyimxenue yoMthethwa

 3. Sbusiso masondo

  Ngicela ningibhalele izithakazelo nemilando eyakwamasondo

  1. Sinethemba Masondo

   izithakazelo

   Nyambose,
   Mthethwa,
   Dingiswayo,
   Mathanga na amahle afanele ukwenziwa,
   Nina enalendela amasondo ezinyamazane,
   Nina eniphuza amanzi emichachazweni

  2. Vusi

   Cha we mfo wakithi kwa”Noshwila”, thina singoMasondo,o-donga dilika siphuz’amanzi emchachazweni, bhodlongwana wen’owabhodla insimbi ngomlenze, mabhodla ngommbele umlom’ukhona, noshila owashwil’insimbi ngomlenze, nyambose, dingiswayo, mathangan’amahle adinga/ afanel’ukwenziwa, Kamela!!!

   1. Vusi

    Cha we mfo wakithi kwa”Noshwila”, thina singoMasondo,o-donga dilika siphuz’amanzi emchachazweni, noshwila wen’owashwila insimbi ngomlenze, bhodlongwana owabhodla ngommbele umlom’ukhona, noshila owashwil’insimbi ngomlenze, nyambose, dingiswayo, mathangan’amahle adinga/ afanel’ukwenziwa, Kamela!!! Kube nephutha embhalweni wokuqala,kodwa selilungisiwe la.

 4. Ndaba Mthethwa

  Excellent site, how can I contact you? Although my email address is not displayed please access it it and contact me. I would love to take your concept to another level over time. Musho!!

 5. Wendy mthethwa

  Ngyabonga kakhul, ngosiyo lwenv. Ukuba nam ngzaz ngwakuph

 6. zonke

  hi ngicela usizo mina ngingowakwa Xaba ngithandana nomuntu wakwaMasondo ngabe sihlobene ngaleyondlela yini ukuth ngeke siqhubeke ?

 7. Nyambose

  Mina bakith ngowaka Mbokazi kodwa ngiwu Nyambose onolwaz angangchazela

 8. thando mthethwa

  plz help.am confused about the mthethwa and the xaba clanz

 9. nhlanhla shongwe

  mina ngicela ningisize ngezithakazelo zami zakwashongwe abomcusi,angisiyena ushongwe mtimande

 10. Velile

  Ngyabonga kuning ekusamele ngikwazi ngesbongo sakwa mthethwa

 11. Anne!

  Nope Zonke qhubeka nje nomuntu wakho coz from ithakazelo zakwaXaba asnayo intehlangana noMthethwa as far as I know…. Nam ngumaxaba othanda kamthethwa and neke ngyeke jux coz of dic

 12. Sabelo Mthethwa

  Ngiyabingelela.
  Mina ngicela ukwazi amadodana kaKhali ukuthi kwakungu Jobe nobani?

 13. Bongani Mthethwa

  Plz lendaba ibalulekile ake siyixoxeni ku whtsapp baf2 nami angwazi kahle lomlando jst make a group my #0715677020

 14. lamlani mthethwa

  YA NGYAJABULA UKUTHOLA LENGOSI YENDABUKO YAKONYAMBOSE. PLEASE LABO ASEBETHANDANE NABANTU ABASONDELENE NABO NGOKWEZITHAKAZELO AKUNANKINGA KUYELANA NECLAN YABOMKHULU LAPHO NGAKINI NANGOMNDENI WALAPHO UKUTHI WONA UHLONIPHA KAKHULU ZIPHI IBONGO, COZ IF I DISCOVER ITHAKAZELO KWAKUNGAMAGAMA OKHOKHO BETHU AND ZIYAFANA FUTHI. MINA NGAKITHI SIHLONIPHA KAKHULU UMASONDO BUT KWENYE INDAWO USUYATHOLA UMASONDO ESETHATHE KWAMTHETHWA OKUBUKEKA KWESABISA, ( OKUNYE ANGITHI NGTHOLA IBONGO SEZININGI ENGISONDELE KUZO KODWA ABAZALI NEMINDEN YETHU ABANGAZAZI) UMDUNGE,UMBAMBO,UXABA,UMASONDO,UMPANZA NEZINYE! @ into exakayo sekukhona izibongo ezibizwa ngezithakazelo sekukhona abantu bakwaNYAMBOSE ONGAZI UNYAMBOSE WAKOBANI!

  1. lamlani mthethwa

   And realy, noMpanza,mdletshe,chiliza bonke bangoNyambose!

  2. Remington

   Ngicela ukwazi. My great great grandfather fled across the border of Limpopo. He changed his username because he feared that could follow and kill him. It was in 1700 or somewhere there.He was a leader of the regiment. We hear that he killed one of the royal family because of a woman.we as his descendants would like to connect with the Mthethwas. We of the 4th generation.Help us to regain the right surname.

 15. Nolitha Mbobo

  Cha mina angkaneli mpela.uXaba akaphele laa…uLinda,usjekula ,usjinkolo kusaqhubeka nje..from Nolitha Mbobo maxaba

 16. nkunzi

  angazi muzi wakithi ukuthi ingoba iqiniso lingasekho noma sesaba ipolitiki , uma singalikhulumi elithi izwe ngobuningi nobukhosi obuka Godongwane . siwufundelani umlando uma sisaba iqiniso ? asingavumi ukudukiswa ipolitiki.

 17. ssivikele

  Yebo lapho koDingiswayo , ngbongukwaz Noma ngithandana Nomunt wakwanxele khoninkinga lapho????

 18. Phumlan

  Zonke dadewe2 ngokomlando wakwa mthethwa kukhomba khon ukt nihlobene uma ubheka nje ngokwamakhosi aphuma ngaphans kwesibongo sakwa mthethwa

 19. i like ths site bodade we2u nani bafw2 mina ngwaka masondo ngcela ukubuza la ekthenini kungabe ngvumelekile yn ukuthanda noma ukutha kwa jobe ngoba manje sengthola ukuxakeka u jobe ilokhu engenile ezithakazelweni zako Nyambose

  1. Nduduzo Mthethwa

   Noshwila ngabe yimuphi uJobe.Owakwamthethwa UJobe KaKhaye bese kubakhona uJobe wakwaSithole yena okunguJobe KaMatshana. Ngabe lona okwakho uJobe bani?

 20. mukelo mthethwa

  mina ngingowakwaMTHETHWA ngixakekile impela ukuthi sihlobene kanjan noXABA futhi nje ngiqomekhona

 21. mthethwa siboniso

  This is a good site. I grew up in Mpumalanga in my mother,s family. Bengazi ukuthi mthethwa nyambose jobe masondo. But now you have widened my knowledge on my background

 22. Phindile

  Please people ukhona umuntu onomlando yakwaNyaba kuyiqiniso ukuthi abakwaMthethwa

 23. Mina engingakuphawula ukuthi asinalo ulwazi olugcwele kahle ngoba baningi abantu abahlobene noMthethwa .ngoba uMthethwa bekuyisizwe esikhulu kakhulu . Ngoba abanye bathi uCele waxebuka kuMthethwa kodwa uCele akamuphathi uMthethwa ezithakazelweni. Lento ithi sonke sihlobeni kulelize umuntu bakashele noma ikuphi ashiye lapho kuyisibongo fana kuphela ,nina nibona kanjani BoDingiswayo ?

  1. Thulani

   Thami, siza kucwaningo lwakho ithini imvelaphi ka Ngwazi nobudlelwane bakhe no Mthethwa, ngiyayizwa le eka Cele kodwa sengathi ayiphelele kukhona la kushoda khona. Siza mfowethu. thina satshelwa ukuthi sabakwa MTHETHWA.

  2. Mqo

   Yebo uCele owakwaMthethwa kodwa wacela ukphuma inxiwa, kuthiwa wayesekhishwa ngeslwane.

  1. lamlani

   Ya ukhona uNtinde but akayena ukhokho wethu sonke uvela emakhehleni angako vryheid,swart umfolozi bath bangabakaNtinde, coz thina singabakaMashibe!

 24. Thandazani Mtetwa

  Ngnokujabula okukhulu ngokuhlangana nani zhlobo kanye lokhuthola izthakazelo zonke lezi..Plz forget not that bakhona abahamba noMzilikazi to the North. How we wish to be part of the great clan of Dingiswayo that side

 25. Mnu Bhekani Francis Masondo

  ngangibuzile mathethwa ukuthi kwakungubani igama lokuzalwa likamasondo,ngoba wethiwa sekhulile ukuthi ungumasondo,ngingakuthokozela ukutholelwa lololwazi.

 26. Bomba

  the truth about Manukosi(Soshangaani) has not been told, people still say he defeated very tribe in Mozambique and that is not true, it is all his descendant living in Mozambique, Limpopo, Mpumalanga, Swaziland, and Zimbabwe there are also tsonga people in northern kzn, amathonga who are classified as zulus today,

 27. Bomba

  Soshangaan is not part of the tsonga people, he found the peace loving people in Mozambique he tried to conquer them but failed and he and his descendants claim to have conquered them even to this day they are still claiming and the Tsongas are saying no. he and his descendants are Shangaans and not that that he did not defeat, in Mozambique they remain Thonga, Rhonga, Tswa, xika, Ndzawu, chopi etc in South Africa they are vatsonga.

 28. tholumusa masondo

  bo mthethwa bo nyambose bo dingswayo ninjan kodwa ?

 29. Maize Gcina Mthethwa

  Ngiyabingelela Kini bo- Nyambose , kuyinjabulo ukuthola Lolu Lwazi ngesibongo sakwethu. Bengicela ongangichazela ngezinye izibongo ezihlobene nabakwaMthethwa.ngicela ningiphendule ku e-mail.

 30. siyabonga mthethwa

  ngiyabonga bonyambose noma bengingazazi ngomlando wami,sengathi singawudlulisela kusizukulwane.siqhubeke nawo singazikhohlwa…ngiyabonga ….sengathi kungenziwa umkhosi wonyambose siye elibeni lika dingiswayo

 31. Enhler Dingiswayo

  Aybo umkhulu wami wayenokuthi “lwandle kaluwelwa zinkonjane ezimaphikophiko ” uma esho izithakazeli zaka Mthethwa

  1. Lindokuhle mthethwa

   Bomthethwa I confused about mthethw and masondo coz my grandfather wayethandwa kwamasondo in other words mamjoji 4rm lindo mthethw.plz help me guyz

 32. Thulani

  Sizani bo Nyambose, mina nginokudideka. uhlanganaphi u Ngwazi no Mthethwa ngiyayibona le ka Cele angikayizwa kahle nayo ngoba uma ngithakazela ngiqala ngo Mthethwa ngihlike njalo ko Nyambose no Dingiswayo njalo njalo

 33. Nelisiwe Mthethwa

  Inkosi umuntu uyogcina esethatha ekhaya uma kuhlangana izibongo kangaka. Siyabonga bo Nkonyane yeNkosi…!

 34. Mondly nqothela xaba

  Hy ngiyezwa kuthiwa umthethwa noxaba bahlobone ngenzenjani mina ngithanda khona kodingiswayo ngenzenjani ngempela ngiphushe? Noma ngishiye?

 35. Zandile

  Mina ngingowaka Ntshakala ngazi ukuth singabakwa Mthethwa kodwa asbalwa cela ongachaza plz

  1. Sakhile Mthethwa

   Dadewethu, nizinze kuphi? Aziphelele lezizibongo ngoba ngisho oMasondo ababalwanga kanti labo abakithi ngqo.

   1. Nompilo

    yebo khona kunjalo kuyashoda impela. ODingiswayo abakhulu

 36. Kholisile Dingiswayo

  Manyambose amahle, ndiyavuya ukuba ideyavela iinto efana nale kuthethwa ngayo apha. Thina sesaqala singo Dingiswayo phaa eNqamakwe ukudibana kanye ngoAugust ngomlando wokwakha ikhakha lethu. Oku kuchumekeke kwizinto ezifana neTourist Atraction sites, amakhambi wesintu, ukwakha iindlela nezikole, unyusa ibursary scheme ngaphantsi kwe Dingiswayo Dynasty Foundation.
  Inhloso yakonke sikwenzayo kukwakha nokuqokelela isidima sethu singabantu namakhosi angasenawo umhlaba. Umanyano lwethu sisonke, kulo lonke izwe le Africa kubaluleke kakhulu ikakhulukazi ngalamaxhesha siphila kuwo. Makungabi iinto yomtu ngamnye noma leyizo thandabuzana nokuthi ubani uthetha uluphi ulwimi okanye ubani umdala kwabanye ngokuzalwa. Makube iinto exhomekeke ekwakheni!

  Phambile Manyambose Amahle!

 37. Khetho Mthethwa

  Ca kona kuhle ukubonisa ngokuhlephulelana imvelaphi yethu. Mina ngingu Mthethwa, ngiyafisa ukwazi ukuthi ngubani inkosi yakwa Mthethwa njengamanje nokuthi kuxhunyanwa kanjani nabasebukhosini bakaMthethwa. Tx khetho

  1. Zweli Mtetwa Zweli Mtetwa

   Bo Dingiswayo! Nyambose! Awuve umuhle umbuzo bo.. Ubani impela I nkosi yakithi.. Thina imvelaphi yethu iseMkhondo(piet retief) kuhle impela ukwazana sixjumaneni impela. Ikakhulukazi sibaningi eGoli kodwa asazani impela.. Akwande bo Jobe

 38. Remington

  Ngithanda ukwazi ngemvelo yami.kudala sibizwa ngesibongo esingasiso.kanti osidabulayo unowakomthethwa.wabaleka Ngenxa yezimpi Ngesikhathi sabo dingiswayo. Thina singabe 4rh genaration.
  Check my eme

 39. Nhlanhla

  Eyi mina ngyadideka ngowaka Mpanza but ngithanda kaMthethwa manje ngyathola kuthi saphuma khona nathi kanye noMasondo angsazi ke manje sengithanda umfwethu noma cha senganyamezela ngithule kodwa nembeza yangidla

 40. siboniso

  UXaba uphuma kithi kwa Msimango as far as i know kwabakhona ingxabano emndenini idalwa nguye uxaba kwaze kwathiwa umxabanisi wagcina exoshiwe wayovusa indlu yakhe ingakho naye ezibiza ngo Nonkosi,mlotshwa okuyithi labo oThabizolo abalala bethabile bavuka bengathabanga

 41. siboniso

  Konke lokhu okushiwo ngenhla ngo Xaba kwenzeka emvakokuthi esephumile eMasimangweni.

  1. Mfundo Ngwazi

   Ngicela nje ukubingelela kubobonke onyambose bese ngibuza ngo-Ngwazi ukuthi waqhamuka kanjani wona ngobo izithakazelo zonke zizodwa, ongangichazela nje ngingabonga kakhulu

 42. Yakobe

  I am a Nyoni from LiZulu in Malawi but based in Zimbabwe. I am told we went to LiZulu under the Chieftainship KaZintonga Maseko. Can i be enlighten on the events that took place.

 43. Mangaliso

  Qela ningisize ngesakwa Ntshakala ngiyabona siyavela kwa Mthethwa. U Ntshakala uthakazelwa athiweni yena?

 44. Makhosi

  Sanbona, mina ngigane kwaMthethwa. Ngcela ningicacisele ngabe uKhubase okanye Khubaze?

  1. Nhlanhla Phillip Mthethwa

   Hello Makhosi. Ngokwazi kwami u Khubase hhayi uKhubaze. Ngatshelwa wubaba wami owayezelwe ngo 1896.

 45. YAKOBE MBEWE

  mine isn’t a comment but would like your assistance I am Nyoni from Ntcheu Malawi under Chief Zintonga Gomani Maseko. I understand I am originally a Mthethwa who flea from Shaka. Can someone expand or dismiss the notion. I need to know.

  1. Sokholo Mthethwa

   As a member of the Mthethwa clan in Zimbabwe I have often heard some people of the Nyoni surname say that they connected somehow to Mthethwa people. So I am interested in the reply to Yakobe Mbewe.

 46. Nhlanhla

  Mina ngiwakwa Mthethwa Talent Nhlanhla kepha angazi kahle ngifisa sengathi abakwaMthethwa bahlangane sizothola imvelaphi yethu

 47. Thulani Ngwazi

  Sanibonani ngicela ningisize ngifisa ukwazi ukuthi uhlangana kuphi or kanjani u Ngwazi no Mthethwa. Mina ngingu Ngwazi uma ngithakazela ngibiza I Mthethwa Nyambose Dingiswayo njalonjalo. Ngizocela ningazise imvelaphi Ka Ngwazi nokuhlangana kwakhe no Mthethwa. Ngiyabonga

 48. Zweli Mtetwa Zweli Mtetwa

  Bo Dingiswayo! Nyambose! Awuve umuhle umbuzo bo.. Ubani impela I nkosi yakithi.. Thina imvelaphi yethu iseMkhondo(piet retief) kuhle impela ukwazana sixjumaneni impela. Ikakhulukazi sibaningi eGoli kodwa asazani impela.. Akwande bo Jobe

 49. YAKOBE MBEWE

  I DO APPRECIATE THE FACT THAT WE ALL WANT TO KNOW OUR ROOTS. HERE IS THE STARTING POINT LET US RESEARCH ON ALL CLANS THAT MAKE THE MTHETHWA CLAN. THE LITTLE INFORMATION THUS LEFT CAN BE SALVAGED AND MAKE UP THE PIECES TO THE WHOLE CLAN TUMBLE INTO PLACE.

  NYAMBOSE FOR LIFE

  1. Msizi Mthethwa

   Bonyambose , ngiyakhuleka komavela , ngicela ukwazi ukuthi njengoba ngizalwa kwaMthethwa ngingathatha yini kwaJobe onguSithole.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.