Myeni

Abantu bakwa Myeni babebizwa ngokuthi abakwa Myeki besahlala eBabanango eduze komfula uMhlathuze.
U Mlambo wazala u Ngwenya no Nsinde. U Ngwenya wabe esakha isizwe sakwa Ngwenya kanti uNsinde wenza esakwa Nsinde.
UNgwenya uDuma, u Duma nguye abantu bakhe abagcina bengabakwa Myeni.
Bagcina befuduka baze bayofika eNgwavuma lapho abafika khona bahlala nabantu bakwa Mngomezulu ababebuswa yinkosi yabo uZondiwe.

Ake sibalamanise abakwa Myeni:
uMbambo wazala uMabaso (Hhayi wakwa Mntungwa)
uMabaso wazala uNgwenya no Nsiande,
uNgwenya wazala uDuma,
uDuma wazala u Mdolomba,
uNsinde wazala u Maguma,
uMaguma wazala uLundini,
uLundini wazala uVuma no Mlangazi,
uVuma wazala uSiphike owazala uMkakwa,
uMkakwa wazala uNkunzi,
uSiphike ka Duma wathuthela eSwazini, lapho afike akhothamela khona.

Izithakazelo zakwa Myeni:

Mdolomba,
Mzukase,
Mnguni,
Mzimela,
Mziyankatha.

44 thoughts on “Myeni

  1. Israel Myeni

   Akulona iqiniso lelo. Bheka ngokulandelayo izithakazelo zoMyeni

   Angikwazanga ukulamanisa (genealogy tree) amaKhosi akwaMyeni lapha.

 1. bongah mfeka

  Engabe uMfeka uhlobene noMyeni? Ngoba nabo oMzimela, Mnguni?

  1. Walter myeni

   Cha umfeka akahlobene nomyeni umlando awumvezi umfeka phandle kamzimela

 2. xolani myeni

  Ngicela ukwaz ukuth zonke izibongo izifaka umnguni ngihlobene yini nazo njenboba mina ngingowakwa Myeni nje. Ngyabonga

 3. ngicela usizo ngezithakazelo eziphelele zakwa Myeni makukhona ongaba nolwazi lwazo ngingathokoza kakhulu uma ngingathola lolu sizo from Sfiso

  1. ntokozo rhadebe

   ngicela onolwaz ngezithakazelo zakwa Radebe angisize bo

   1. solomon

    Rhadebe
    Mthimkhulu
    Ndlebezinhle zombini
    Mafuz’afulelwe njengelifu lemvula
    Mashiya amahle njengenyamazani
    Sgoloza esimehlo abomvu esithi sikujoga kubengathi siyakujamela
    ……

 4. Zakhele Mzimela

  What i was told is that Myeni was Mzimela at first. He impregnated a Mzimela woman. He was than refered as “umyeni” meaning “the husband” when people we speaking, they were hiding his surname.

  1. Msindazwe William Mthupha

   Mthupha ,dzablase kwesaba mabulali indlovu ingabulawa sigidza mthonjeni kwanotsa wena kwesaba lonjenge ndlandla wena lonemkhala emkhonweni njenge nkhomo mthupha

 5. ntombi

  cela ningsize ngethakazelo zakwaMbhele.abakwaMyeni bavelaph?

 6. Nkosinathi Myeni

  Izithakazelo zakwa Myeni
  Mnguni Ngwenya Mdolomba wena waseNingizimu mabalekela insingizi,wena owawela iMfolozi neMfolokazana wena ongeneli entendeni yesandla,Ntombi zenda ngonyezi ezabanye zenda ngomnyama. Thumbeza Samela Duma

  1. Nonhle Myeni

   haaa sihlobene nongwenya futhi ay ngeke sigane phela suka

 7. njabulo I Msweli

  Please am in need of izithakazelo zakwa mashaba plz assist

 8. ntombieh kunene

  Ngicela ukwaziswa ngezithakazelo zakwakunene odlomo nt ngwenya

 9. moffat

  Is there anyone knowing about the surname Xhakaza pls let me know if you are there

 10. Nontokozo Ngwenya

  njengoba ngihlobene nabakwa Myeni ingabe ngivumelekile yin ukusebenzisa izithakazelo zakwa Myeni uma nginga zazi ezakwa Ngwenya?

 11. Thobekile

  BANI OWAZI IMIZI YAKWA MYENI E SWAZINI KWELAVUMISA?PLZ ASHO IF EKHONA OWAZIYO

 12. Israel Myeni

  Mina ngingowakwaMyeni Eswazini. Ngizalwa ngu Maduna indodana ka Ngngelezi owayeyiduna eNtabayengwe ngaphansi kweNkosi un Zombizwe Mngomezulu.

 13. Israel Myeni

  Izithakazelo zo Myeni..

  Myeni, Mnguni
  wena wase Ningizimu,
  wena owawela iMfolozi neMfolozane,
  wena owawela uMkhuze noMkhuzana,
  wena omabelemade ungancelisa ingane ngaphesheya komfula,
  wena kaMdolomba ongengakanani nasentendeni yomkhonto ungahlala.

  Mnguni Malambe, ingwenya ayidli enye ingwenya,
  ithi ingadla enye ingwenya isuke isilambile.

  AbakwaMyeni abayidli Insingizi ngoba yabathusa ngaseMhlosinga bengayazi lenyoni, bethi isilwane.
  Wena owabhala ngozipho abanye bebhala ngempenseli.
  Izindlu zakwaMyeni uNsinde no Mdolomba….

 14. THOBEKILE

  Mina ngingowakwa Myeni elavumisa ngidinga usizo angiwazi undeni wami ngyafisa ngelinye ilanga ukuxhumana nawo ukhona yini onganginceda plz igama lababa u Sikelela Myeni

  1. Musawenkosi Vuma

   Uma kungenzeka Abe ukhona awazi isibongo sakwaVuma nomlando waso angisize, nangezisho zakhona.

   On Wed, 13 Jun 2018 00:11 Izibongo Nezithakazelo, wrote:

   > THOBEKILE commented: “Mina ngingowakwa Myeni elavumisa ngidinga usizo > angiwazi undeni wami ngyafisa ngelinye ilanga ukuxhumana nawo ukhona yini > onganginceda plz igama lababa u Sikelela Myeni” >

 15. Thnks a lot to know more knowledge about the MYENI’S surname this is for the sake of my daughter n her father yena ungowakwa myeni EMANYISENI THNKS 4RM THULISILE NXUMALO.

 16. Musawenkosi Vuma

  Mina ngifisa ukwazi ngesibongo sakwaVuma ukuthi sivelaphi, nezithakazelo angizitholi ma ekhona ozaziyo ngingajabula ukuzazi.

 17. Nontobeko Hlekwayo

  Ngicela ongangisiza ngezithakazelo zakaHlekwayo

 18. Nosipho myeni

  Ngcela ukwaz ukuth abakwamyeni bakuhlanganisa konke yini umdolomba no mnguni ngizwa abaye bath bahlukene omyeni

 19. 0725311742

  nazi izithakazelo zakithi uma seziphelele
  Mnguni,nsinde, mzimela
  mnguni waseningizimu
  wena owawela imfolozi nemfolozana
  wawela umkhuze nomkhuzana
  wathi ungaphesheya komfula wachatheka ugwayi wabhema
  ngisho nasentendeni yesandla uyenela
  wena wakwa Mdolomba ongengakanani
  ngoba nasothini lomkhonto uyahlala
  mabasa endleleni zombili
  enye eyokuya enye eyokubuya

  nanti I HUBO lakwa MYENI

  AKE SILUNGUZE SIKE SIBONE
  SAZE SAFELA NDAWONYE
  AY WE MANKWILI
  AKE SILUNGUZE SIKE SIBONE
  SAZE SAFELA NDAWONYE

  ELINYE LITHI

  YATHUTH’ INTUTHWANE
  IYISA KWA MHLABA
  BAYENQABA NGINGENE ESOKWENI

 20. Izithakazelo ZakwaMafuleka
  Ndinisa
  Mbobho kaBikwayo
  Mlaba
  Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo
  Mzomba
  Ndlela zinomswani njengezendlovu
  Thuliswayo
  Bhejelibomvu!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.