Yeni Clan Praises | Izithakazelo zakwa Yeni

Yeni Clan Praises | Izithakazelo zakwa Yeni

shibase!
mqathongo,
hlatshane,
bhengu!
mntungwa,
nodlela,
mgabhazi!
nkophe ezinde ngokuqhwebana,
mancinza abancinza intombi maqede bayibuyisele esokeni, ntombi’zibuyemendweni ngokusaba ukuhlupheka,
zondi,
nonyukela owanyukela egqumeni lakwasamasama,
muntomuhle,
qhenya,
shayankomo!

One thought on “Yeni Clan Praises | Izithakazelo zakwa Yeni

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.