Izibongo zeNkosi uCetshwayo 😍 Izibongo zamakhosi

Izibongo zeNkosi uCetshwayo Uzulu laduma obala, Lapho kungemunga kungemtholo. UHlamvana bhula mlilo; Ubaswe uMantshonga benoGqelemana. Inzima lemnyama, Engabubende bezingonyama, Ibiqhutshwa uMseleni benoNgalaza; Bathi ifanele ukuyosikwa  izihlangu eMkhweyantaba. Bathi: iyekeleni ubumnyama bayo buyasabeka; Ifanele ukuyawucela imvuka kaNkosinkulu. Unqabelabantu ukudonsa; UManz’ aphuma ezimbotsheni zoMtshezi. Isiguqa esizifulele ngamahlamvu, Enqabeni kwaDludluma kokaMsweli. Umsindo okuNtilingwe

Izithakazelo Zakwa Ndlazi 😍 Umlando wakwa Ndlazi

Izithakazelo Zakwa Ndlazi Ndlazi kaLokothwayo Swebelele Somlibo umarhog’uyababa unje ngatshongwe lomlambo, yincem’ende eyongamel’ iziziba abathi bayayibamba ayadontseka bayishiya ivele phakati kwesiziba. Ngu-Somlimokazi wena Gawuka kaMgegedla omathanga amakhulu adabula utshani bendlela.  Ushiyampahla wena owahlindza inkomo wede wathuth’umswane wabashiya bedla. Ngababamba umsingizane badontsisane ngawo besithi yincema.  Iindlaz’anyoni edla emigxobhozweni, inyon’ emaphiko made, endiza ezingweni zoThukela.  Oondlubu zamil’

Izithakazelo zakwa Shabane 😍 Shabane clan praises

Shabane,Dwala,Dwala ka Mbatshazwa,Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo.Phingoshe,Sozwakade,Gcagcabane,Sochaya,Lindabutho,uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfulaJongisa,Mqhakama,Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembeBhovula,Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Majiya ojiya njengotshaniZembelibomvu lokuhlahlela izinkomo.Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama.Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Hleza goduka hleza kaMboliMdlovu omnyama.Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntuNina enigezela

Izithakazelo zakwa Qwabe

Izithakazelo Qwabe!Gumede!Phakathwayo!Mnguni!Malandela!Ntabani leyayaya kuNgoye Gumede!Dluya Nguni kubeyethwe!Nazi Ezinye: Izithakazelo zakwaGumede Mnguni!Qwabe!Mnguni kaYeyeyeKaKhondlo kaPhakathwayoAbadl’ umuntu bembhuyabhuya ngendabaBedluya kuyabeyethwaAbalw’ impi noShakaWath’ uShaka makusikw’ ugebheziLwekhand’ aphuze kulona.Mgwaqo!Khuzwayo!Wena kaMalandelaNgokuland’ izinkomo zamadodaAmazala nkosi lana,Mpangazitha!Makhanya!