Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Category: Amakhosi Page 1 of 15

Amazizi Chiefs

Amazizi Chiefs

1.    Inkosi Zwelixolile Pokwana of Ngqutura, kwaZangashe eNgcobo;
2.    Inkosi Ngubesizwe Njemla of Trust Farms eMthatha;
3.    Inkosi Jonguxolo ka Xabadiya of eMbholompo eMthatha – ixhanti lamaZizi ewonke eMazantsi we-Afrika;
4.    Inkosi Mavana Dlamini of Kroemhoek, eMzimkhulu
5.    Inkosi Zanoxolo Nombewu of Gqaqhala kuTsolo
6.    Inkosi Zanokhanyo Bikitsha of Ntshatshongo eFort Malan.
7.    Inkosi Dalukhanyo Vena of Nkondwane kuCentane

Zulu Kings Amakhosi

General Standard--Royal Standard 1. Uhlanga 2. Muntu 3. Mnguni 1 4. Mithiyonke 5. Mnguni 2 Read more

Inkosi Shaka ka Senzangakhona

Inkosi uShaka ka Senzangakhona Zulu kwabe kuyinkosi ephiwe amandla okuzisa uzinzo empilweni yabantu base Afrika. Read more

Shabalala, Dubazane, Gumbi, Hlophe, Mhlungu, Ngobese

Tshabalala: Mshengu, Donga luka Mavuso, Ngxabalala, Chagwe, Mayaba, Mabhedla, Thapho, Thingisi, Shevi, Bhuqa, Sayiwana, Bhokwe, Read more

Amangwane, Hlongwane, Khanyile

Hlongwane Sangweni, Ngwane, Masumpa, Ngwadi, Matiwane, Masingasileka, Nduku Zinobulongwe, Ngwane ongaweli ngezibuko owela ngezimpambosi zomfula, Read more

Nkosi Dlamini Swaziland

Nkosi Dlamini ESwatini

Nkhosi,

Dlamini,

Wena wekunene !

Wena umuhle kakhulu,

Wena weluhlanga lwakangwane,

Hlubi lomuhle umlangeni,

Sidlubuladlede sakalobamba,

Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa,

Wena lowabophela lokuhle emfuntini,

Watsi mfati ubotala,

Sidvwabasilutfuli,

Singaba ncwaba seta nemlandzakati,

Gwalagwala lelihle lemakhosi,

Nyatsi lemphondvo timakhenkhenene,

Yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka,

Vuso leladla umuntfu asesiswini,

Watsi longephandle wasindza ngekutibalekela,

Mahlala elukhandzeni lwenyatsi,

Wentela benyatsini khona batekubalekela,

Mangcwangu,

Samuketi sinembovu kumalangeni,

Wena longayidli imvu lemnyama,

Wesaba emafinyila nemcondvo,

Mamba leluhlata levuka etihosheni telubhalule,

Wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela,

Mlangeni longanatsi emanti,

Unatsa ingati yemadvodza,

Hlubi wakucala.

Gwalagwala !

Shumi lekutsenga,

Awucedvwa nkhosi !!!

Zulu Kings Amakhosi

General Standard--Royal Standard 1. Uhlanga 2. Muntu 3. Mnguni 1 4. Mithiyonke 5. Mnguni 2 Read more

Inkosi Shaka ka Senzangakhona

Inkosi uShaka ka Senzangakhona Zulu kwabe kuyinkosi ephiwe amandla okuzisa uzinzo empilweni yabantu base Afrika. Read more

Shabalala, Dubazane, Gumbi, Hlophe, Mhlungu, Ngobese

Tshabalala: Mshengu, Donga luka Mavuso, Ngxabalala, Chagwe, Mayaba, Mabhedla, Thapho, Thingisi, Shevi, Bhuqa, Sayiwana, Bhokwe, Read more

Amangwane, Hlongwane, Khanyile

Hlongwane Sangweni, Ngwane, Masumpa, Ngwadi, Matiwane, Masingasileka, Nduku Zinobulongwe, Ngwane ongaweli ngezibuko owela ngezimpambosi zomfula, Read more

Mpondo clan names 😍 Mpondo Kings 😍 Mpondomise clan names

Mpondo clan names 😍 Mpondomise clan names 😍 Mpondo Kings
The genealogy of Mpondo kings in order

 • Mpondo
 • Sihula
 • Mthwa
 • Santsabe
 • Mkhondwane
 • Sukude
 • Hlambangobubende
 • Ziqelekazi
 • Hlamandana
 • Thobe
 • Msiza
 • Ncindisi
 • Cabe
 • Gangatha
 • Bhala
 • Chithwayo
 • Ndayini
 • Thahle
 • Nyawuza
 • Ngqungqushe
 • Faku
 • Mqikela
 • Sigcau
 • Marelane
 • Mandlonke
 • Bhota
 • Mpondombini
Zulu Kings Amakhosi

General Standard--Royal Standard 1. Uhlanga 2. Muntu 3. Mnguni 1 4. Mithiyonke 5. Mnguni 2 Read more

Inkosi Shaka ka Senzangakhona

Inkosi uShaka ka Senzangakhona Zulu kwabe kuyinkosi ephiwe amandla okuzisa uzinzo empilweni yabantu base Afrika. Read more

Shabalala, Dubazane, Gumbi, Hlophe, Mhlungu, Ngobese

Tshabalala: Mshengu, Donga luka Mavuso, Ngxabalala, Chagwe, Mayaba, Mabhedla, Thapho, Thingisi, Shevi, Bhuqa, Sayiwana, Bhokwe, Read more

Amangwane, Hlongwane, Khanyile

Hlongwane Sangweni, Ngwane, Masumpa, Ngwadi, Matiwane, Masingasileka, Nduku Zinobulongwe, Ngwane ongaweli ngezibuko owela ngezimpambosi zomfula, Read more

Page 1 of 15

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: