Ukungapholisi amaseko

Lokhu kusho ukungabe usakwaz ukulinda uvele wenze nje into

Amaseko amatshe okuseka ibhodwe eziko ukuth lingawi, uma kuqedwa kupheka asuke esashisa, kufanele alindwe aphole bese ayasuswa(loko ukuwalinda yikho ukuwapholisa)

Izithakazelo zakwaMajozi
Izithakazelo zakwaMajozi

Izithakazelo zakwaMajozi Mqamu, Mabelemade wena owancelisa ingane ngaphesheya komfula, Gwanyana, Mbhuli, Mabhulangwe wena owabhula izingwe Read more

Gatyeni clan names 😍 Gatyeni can praises
Gatyeni clan names 😍 Gatyeni can praises

Iziduko: Gatyeni Mnywabe Mamali Ndondela! Nkomo Zibomvu neNkunzi yazo Msengana ongadliwa nazibhokhwe ezimdla ngokunyoluka zikhonyuluke! Read more