Nzama

Abantu bakwa Nzama kusengabantu bakwa Wosiyane, Imvelaphi yabo ikwa Ngcoba bahlobene no Dube, Nyusa nama Qadi. uNgcobo no Mkheshane bazalwa ngu Vumezitha wakwa Nyuswa bahlobene futhi no Shangase.
Abantu bakwa NZAMA Wosiyane baningi eMvoti.
Ake selamanise amakhosi akwa Wosiyane ngoba isibongo nesibongo umlando waso ulandeleka ngamakhosi aso.
Nzama, Manjanja, Khumalo (hhayi Mntungwa), Mvakela, Mashiza, Ngombane, Mvakwendlu, Tshani (hhayi wama Ngwane)
Kukhona nabanye bakwa Wosiyane abazibiza ngo Chamane.

Izithakazeli zakwa Nzama:

Wosiyane, Gcugcwa, Mashiza, Dingila, Mkhandi wensimbi,
Nina enidume ngokugcagca insimbi,
Amanye amakhosi edume ngesithembu,
Nina enawela ngelibanzi,
Kwasala izindondo zacoshwa abafokazane,
Nina baka mfazi kashaywa ngemvubu,
Kodwa ushaywa ngombhombolo wsidwaba,
Zukula kano Mbhoco,
Gcugcwa ka Ncameni,
Nina base Ntendeni.

25 thoughts on “Nzama

 1. ZOË ZWANE

  Very interesting ngishadele kangcobo haww kuthi àngide

 2. melisizwe Mchunu

  Kubonakala sengathi uthumele kabili ngephutha. Ngibe sengiyicisha enye I comment ngoba zifana ncamashi.

  Siyabonga ngokuzinika isikhathi.

  Stanley Mpikiswano Mbatha

 3. manqoba

  sbonga kakhulu ngomlando we2 mashiza makhosi ondabezitha baka nzama inkosi yakhona itholakala endwedwe kawosiyane egweni komkhulu bamawosiyane

   1. Sanele Nzama

    Ngithanda ukwazi Ngo Gcugcwa, lomlando nginesifiso ukwazi ngaye. Ngingajabula mangase ngazi ngomlando wakhe ukhokho phela lowo

 4. zanele

  Cela ukubuza uma ungowakwa Shangase awushadi nomuntu wakwaNgcobo? Ngabe abukazwe buqedwe ubuhlobo some how?

 5. Busisiwe Dube

  Syabonga ngokusicacisela imvelaphi yethu, engicela ukukwaz ukuth kwenzeka kanjan uDube noNgcobo babe yinto eyodwa?

  1. U Dube kwabe kuyigama lendodana ka NGCOBO ubaba ka Mafukuzela yena owabe esekhetha ukusebenzisa igama likayise njenge Isibongo.

   So abakwa Ngcobo akusibo abakwa Dube kodwa abakwa Dube ngabakwa Ngcobo

 6. Fana Nzama

  Insimbi eyethu maWosiyane amahle abanye sesingabazama nje noma ngobumba ngoba asincishani.

  1. Sikhumbuzo

   Uphele ebhayibhelini Bhuti Fana ukuze ubone sifuze bani ngekhono lensimbi. Genesis 4 verse 22

   “22 USila wazala uThubali Kayini; wayengumkhandi wazo zonke izinto zethusi nezensimbi ezisikayo. Udadewabo kaThubali Kayini wayenguNahama. “

 7. mike

  Mingela ukwazi kabanzi ngezithakazelo zakwamabizela nomlando wakhona please

 8. MaSindy Sindiswa

  Siyabonga ngoMlando wethu bakwa Zama oChube oChamane oWosiyane sengisho uShongela phela hhey

  Ngicela ukubuza mina uZama kusawu Shezi kanjani?

 9. mike

  many things is not clear how this NZAMA become king KWAWSOSIYANE as seems like they came from MAMBULU.

 10. mike

  PLEASE SIZANI BO THINA SIFUNU OBANI ABAFIKA KUQALA KAWOSIYANE ENDWEDWE
  KUNGANI LABOBANTU BENGABANGA AMAKHOSI KHONA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.