Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Month: Jul 2020 Page 1 of 24

Isiduko SoJaca

OoJaca,
Oobhangushe,
Malimela,
Masola,
Mkhethephela,
Mathumbu.

Izithakazelo zakwa Bhengu
Izithakazelo zakwa Bhengu

Izithakazelo zakwa Bhengu Ngcolosi!Wena wakwaDlabazane,KaNgwane,KaNephu kaLamula,Nyawo zigezwa ngamazolo,Nina enivuka nixubhe ngelala,Shongololo,Wathi uyalithinta lahwaqabala,Ngabe siyakudla sesab'imilenzelenze,Nyawo Read more

SERETO SA BAKWENA❤️ BA GA MASHILO
SERETO SA BAKWENA❤️ BA GA MASHILO

SERETO SA BAKWENA BA GA MASHILO BA BINA KWENAMashilo Mokwena wa Morwa le Mohlomedi a Read more

Izithakazelo zakwa Mhlamvu

Mhlamvu
Goba,
LawuXabanis’ Abantu Belungisa S’dunu seNsingizi Ntlenza,
Mtshali 
Lisela,
Hlabangane !
Gadenzima,
Khaladi elimhlophe !

Isizwe sakwaMhlamvu sitholakala e Harding nase Port Shepston. Bakhona abayidlanzana emalokishini ahlukene eThekwini ngase Mlazi nako Mashu nezinye izindawo.

Izithakazelo zakwa Ncube
Izithakazelo zakwa Ncube

Ncube Mzilankatha Gabadeli Nhlansi Khambule Inkatha kayingen'endlini, Yangena kubola izinkaba zabantwana, Nina bakaNkomo zilal'uwaca, Ezamadojeyana Read more

Izithakazelo zakwa Ngcongo
Izithakazelo zakwa Ngcongo

Ngcongo Dinisa Mageba Khunjwa Zibay'ezinkulu Zakwa Nobela Phekwanetshe kwavuthwa lona Kwasala umuntu ephila Mdepha Sigcawu Read more

Umlando wakwa Qwabe 😍 Imvelaphi: Qwabe

Umlando Wesibongo SakwaQwabe

Isibongo sakwaQwabe sivela egameni lenye yamadodana kaMalandela, uQwabe. UQwabe wayelanywa nguZulu okwenza imilando yabo ifane. Njengazo zonke izelamani kwaba khona ukungaboni ngaso linye ngokubhekwa kwemfuyo yasekhaya ngoba uQwabe wayekhonze kakhulu ukuzingela engenaso isikhathi sokubheka imfuyo nezinye izinto zomndeni, okwenza ukuthi izinto eziningi zomndeni zenziwe nguZulu owayemncane kunoQwabe. Ngenxa yalokhu uQwabe ushiyile ekhaya waya kozakhela umuzi wakhe eduze nomfula uMhlathuze ngaphansi kwezintaba zoNgoye. Umuzi wakhe uwuqambe igama elithi ikwaMthandeni ngoba ethi abanye abantu bazomthanda ngoba abomndeni wakhe bengakhombisanga ukumthanda.

Isizwe sikaQwabe sandile impela ngoba indawo yaso yayisuka emngceleni wesizwe saKwaMthethwa siyofika esizweni saKwaDube siphinde siyoshaya ehalthini eNkandla. Ngokwanda kwalesizwe kuphume nezibongo njengoGumede, uMnguni, uSimamane, uKhuzwayo, uMakhanya noNqetho.

Ngesikhathi kubusa uDingiswayo KwaMthethwa, KwaQwabe kwakubusa uKhondlo. Ngesikhathi isizwe sakwaQwabe sithutha siyokwakha ngasemfuleni uMvoti ngaphesheya koThukela sase siholwa nguPhakathwayo. NoNdlunkulu uNandi ozala iSilo uShaka sake sakhosela ngaphansi komuzi wakwaQwabe kwaGedeyana. Lesizwe sazinza endaweni ephakathi kwakwaMaphumulo naKwaDukuza. Isizwe sakwaQwabe sisekhona endaweni yaseMthandeni osekuyikomkhulu laso siholwa nguMakhosonke W Qwabe.

Kukhona nabanye oGumede abangaveli endlini kwaQwabe. Laba ngoGumede bakaManukuza nabakaSiqalaba. Bayingxenye yamaThonga ngoba bangena ezweni beqhamuka eNyakatho neMpumalanga nelikaMthaniya.

Izithakazelo

Qwabe!
Gumede!
Phakathwayo!
Mnguni!
Malandela!
Ntabani leyayaya kuNgoye Gumede!
Dluya Nguni kubeyethwe!
Nazi Ezinye: Izithakazelo zakwaGumede
Mnguni!
Qwabe!
Mnguni kaYeyeye
KaKhondlo kaPhakathwayo
Abadl’ umuntu bembhuyabhuya ngendaba
Bedluya kuyabeyethwa
Abalw’ impi noShaka
Wath’ uShaka makusikw’ ugebhezi
Lwekhand’ aphuze kulona.
Mgwaqo!
Khuzwayo!
Wena kaMalandela
Ngokuland’ izinkomo zamadoda
Amazala nkosi lana,
Mpangazitha!
Makhanya!

izithakazelo zakwa Nyide
izithakazelo zakwa Nyide

izithakazelo zakwa Nyide Uma unolwazi ngezithakazelo zakwa Nyide, zithumelae kule-email: bongsk7@gmail.com

Motshweneng Clan Names❤️
Motshweneng Clan Names❤️

Motshweneng, Ke ana Tshwene, motswana wa ko Mahikeng, setlogolo sa ga Mmabojang(mma Jankie) Oepeng le Read more

Page 1 of 24

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: