clan names πŸ’™ clan history πŸ’―

izithakazelo

Ngwenya, Gedeza, Mcambi, Vilakazi

Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Gedeza:

 • Mnyandu,
 • Nongalaza,
 • Mpangazitha,
 • Mngunyana,
 • Mphankomo,
 • Nyanda yemikhonto, Nondela..

Ngwenya

 • Madonsela,
 • Mtimande,
 • Kunene

Macambi
Mathaba, Cambi

Vilakazi

 • Mphephethwa,
 • Mahamba,
 • Sidlodlo,
 • Ndabandaba,
 • Binda,
 • Gama
  JILI:
 • Vilakazi,
 • Masengwa,
 • Singawoti,
 • Hlabangane,
 • Mnqonywa,
 • Mnyayi.
  GWALA:
 • Majiya,
 • Khamanga,
 • Khondlwane,
 • Mdlovu,
 • Matshinga,
 • Ngwevu,
 • Ngwavuma,
 • Sihlase,
 • Mphephwethwa.

Previous

Inkosi Shaka ka Senzangakhona

Next

Bophela, Bhengu, Dlangalala, Gcwensa, Hlatshwayo

19 Comments

 1. Londa Mthethwa

  ngyaythanda lentokazi kodwa angizazi izithakazelo zayo…ngeyakwaMathaba. Ngcela ningipha

 2. phiwayinkosi mathaba

  Ngicela ningitshele izithakazelo zakwaMathaba sezizonke

 3. Norman Walter

  Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Methula

 4. nhlakanipho

  uVilakazi noMcambi bayahlangana?

 5. Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa shongwe ziphelele bafwethu ngiyanicela

 6. Lungile

  Ngiyacela bandla ningisize ngezithakazelo zakwa Methula sengibheke ngaze ngancama engizibonayo kuba uMathula n angifuni yena pls

  • Duduzile

   Methula Mvakali Ndzabalaka Hlase
   Sidzwaba silutfuli esincwaba asibhuli sibhula tingasa wena wacedza lubombo ngokuhlehletela umayinganiso ongango mayinganiso, hashi elimilomo ingevu ngevu

 7. Nazi Myaka, Gumede, mthanti, shidi elimhlophe elingagcoli abanye engcola, chibikalishi wenakamazwane, ngubhokhulu khathakhulu wena owahlula izinkulumandla nengonyama umnyama besuthu, nami Myaka ngazi kungcine lapho.

 8. sam

  uma bethi vilakazi ,mphephethe,wena wengoti nengovuma wena owadla udade wenu wathi akanamhlehlo uneti bhabhakatana malinga khulu

 9. Thobeka

  Ngcela ningitshel izithakazel zakwa Sosibo nakhu ngingazitholi

 10. Zanele

  Ngicele ningisize ngezithakazelo zakwaGwala ngiyadideka uma sezifaka izibongo eziningikangaka bengazi uMzimande,Nomphephethwa

  • MaGwala

   Singomphephetho, oNzimande, uMdlovu, uLukhashu….ezinye me lezi ezabanye oGwala.

 11. Snabhela

  cela usizo ngezithakazelo zamantuli, omatshetshe, oty’imnyama elikhazikhazi laseNdombela abazaziyo eznye mabangene bongeze kuthiwa inkaba yabo ikwaZulu

 12. Cebisile

  mina ngicela ningisize ngezakwa Vilakazi ngoba manje ngiyadideka ngathi zibizwa ngezindlela ezingafani please sizani

 13. kedibone mashigo

  ngicela usizo ngezibongo/izithakazelo zakwaMyaka sengizame ngahluleka ukuzithola lapha naku Google

  • Sithi Gumede, Myaka,Mthanti kaMndonsela, shidi shidi elimhlophe elingangcoli amanye engcola,Chibi kalishi amanye esha,wenakaMazwane,wenakagubhokhulu,khatha khulu wena owahlula inkulumandla nengonyama.UMNYAMA BESUTHU. ngyengzwe besho kanjalo Myaka.

 14. Noluvo mathaba

  Mina ngcela ningisize ngingtshele izithakazelo zakwa mathaba ziphelele zizonke ngyani cela ningsize

  • Sithembiso Mathaba

   Noluvo
   Mcambi, Mathaba, Ngwaqa, Thotho’muhle wena was Mlahleni wena owabonwa zilwane zakubalekela, Mayiba, Maboya, Mcambi kankani,

 15. Ngicela ningichazele la ngoba ngokwazi kwami abantu baka Nzimande ngazi ukuthi oMphephethe {muphe ephethe}manje ngizwa bethi Mphephethwa. Okuyikona kanye ikuphi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: