Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Langa Page 2 of 4

Matsoari Clan 😍 Izithakazelo

Motsoari is a surname we inherit after ran away from Tugela in 1816 under the house of Dlambula, even we are the small house of Ntshangase, my name is Tieho, kaLikhomo, Likhomo kaLanga, Langa kaLikhomo, Likhomo ka Phayi, Phayi kaMotsoari, Motsoari kaChakela, Chakela kaMnakali, Mnakali kaNtshangase, Ntshangase kaDlambula, etc

Izithakazelo zakwa Langa 😍 Langa Clan Praises

Izithakazelo zakwa Langa 😍 Langa Clan Praises Sothole,Sodumase,Madevu aqgabul'inkomishi,Phokophalala mnikolusha ngoba oludala lumbangela isilungulelo,Shiy'abantu,Nyongo yendlovu,Madl'umlenze adele isidumbu,Madubandlela,Ngwane,Mcwayi,Gubhazi, Mlindeli,Somaphunga,Mdlaka! Zikhona izikibha Read more

Izithakazelo zakwa Mabanga

Izithakazelo zakwa Mabanga 😍 Mabanga Clan Praises Gumede,Dlodlo, Langa,Mthiyane,Mpangazitha! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Mabanga Whatsapp / call: 061 868 5163 Read more

Izithakazelo zakwa Ntuli

Godide,
Mphemba,
Ndlela kaSompisi,
Sothole,
Gudukazi uyiNcwayo,
Khuboni,
Sompisi owaphemba ngamakhand’amadoda,
Abanye bephemba ngomlilo,
Nina base Lenge,
Enabonakala ngefu lezintuli,
Kwabe kunguSompisi kaGuqa, kaMasalela,
Mazimuzimu enidla’abantu,
Mgwabini wemikhonto,
Umahlatshwa ebuhleni njengethole,
Umagaju njengengwe,
Inhlangu eyeqa iphindaphinda,
Umanxeba angamanxuluma,
Kwasa bemhlaba uGwabini, waphika,
Lang’elaphum’endlebeni yendlovu,
Nyaka wumbe,
Lophum’ endlebeni yengwenya,
Unonjiyelwa,
Kulala uhlangothi lubomvu,
Ugodo olumuka namankayiya,
Langa!

Izithakazelo zakwa Langa 😍 Langa Clan Praises

Izithakazelo zakwa Langa 😍 Langa Clan Praises Sothole,Sodumase,Madevu aqgabul'inkomishi,Phokophalala mnikolusha ngoba oludala lumbangela isilungulelo,Shiy'abantu,Nyongo yendlovu,Madl'umlenze adele isidumbu,Madubandlela,Ngwane,Mcwayi,Gubhazi, Mlindeli,Somaphunga,Mdlaka! Zikhona izikibha Read more

Izibongo zakwa Ntuli

Mbhele,Mphemba,Nyathi,Godide,Ndlela ka Sompisi,Sothole,Gudukazi uyi Ncwayo,Khuboni,Guqa,Masalela,Mazimuzimu,Mgwabini,Langa

Amakhosi akwaMkhize

Ukuzalana kwaMkhize:

ULanga wazala

UNdlozela owazala

USidweba owazala

UMdladla owazala

USibiside/Gubhela owazala

UMavovo owazala

UKhabazela owazala

UGcwabe owazala

UZihlandlo owazala

USiyengela owazala

UNgunezi owazala

UTilongo owazala

UNkasa.

Izithakazelo zakwaMkhize

Gcwabe!

Khabazela kaMavovo kaZihlandlo!

Mumbo omhlophe,

Wena waseMbo

Wena okhanya amasi esiswini,

Singela,

Ngunezi, mumbo ombulazi,

Sibiside esimaphandla esaphandla abeNguni bavungama,

Ni bengwazi emabhudle ethi isabhudla yabuye yaphinda yabhudla,

Malala amahle,

Nina enalala nomunwe navuka nakhwifilanga.

Nzalo kaSambela

Nzalo kaLuzalo

Zalankomo!

Izikibha ziyatholakala

Whatsapp: 061 868 5163 (le nombolo eyokuthola ulwazi ngezikibha kuphela)

Izithakazelo zakwa Mkhize

Izithakazelo zakwa Mkhize Mkhize Khabazela Mavovo Zihlandlo Wena ka Khabazela kaMavovo Mumb' omhlophe okhanya amasi esiswini Nhlam' eyaphelela etsheni ngenxa Read more

Izithakazelo zakwa Mtsweni 😍 Mtsweni Clan

Mtsweni!

Ngunondarhana nguweliwa!

Mfene zimabutho ngoku fulathelana kokuthsinga kwelanga.

Mzilakatha kanti ukathela ngayo.

Ngumla yedwa onganamlamuleli.

Ngu ndala phirima mhlabephirim

Maluka Clan Praises ❤️ Maluka Meaning & History

Maluka; Thlolwane; Mtshakapele; Mokgomo !

Clan Praises ❤️ Meaning & History of Surnames

Langapage2: If you know any information about this surname, such as Langapage2 Meaning, Langapage2 Origin, Langapage2 Read more

AmaBhele Clan Names

Dlambulo, Khuboni, Qunta, Mafu, Langa, Mnomana, Mbutho, Ncwana, noNtanda kuphakanyiswa, Ulanga lokulunga, Umbutho, noMbikazi ngob’umnt’ogxathu akalahlwa,  umafuza afulele njengelifu, Ndabezitha, uNtshangase, Madiba-ndlela. Iinto ezidiba de zidibe nendlela, Unontanda Usengel’abantwana xa likhithika, unosepha ayigijimi iyakhokhoba ukubhek’ eluqala, undamane, amyengane, amayekethe, Undlwana zinamaphela phez’ukwentab kalenge, othebul’ukunatha nje ngabendl’enkulu Umakhunga, unkilane, umabandla, uvaphi, Iintw’ezimpundu zinga zingongiwa, Amatya egoduka khon’ukuze angathinjwa lithambo lasemzin, nditsh’abaty’isikhwebu sakwamkhwekazi, kwaNoqambulo, Iintw’ezingawutyiyo umbilini wempahla, ezity’owenyamakazi yon’ihlal’emahlathini; Iinyath’ezasind’abazingeli sebezosele, Ingab’asilobhele elo, ngoba ibhele laphekwa nelitye lenyengane, lavuthwa ilitye, lasala ibhele lihleli, amaBhele izinto eziqhwanyaza ngemali. Zibunywana zibutshelezana zinga zingazingangiwa ngabakhwekazi, Bhedlana lase Lenge, amaBhele asicoco sinuka intsindwana amakrokrozela njengelifu lemvula, Mphemba abantu Bephemba ngamabele kanti abafokazana baphemba ngamaphepha, Silo sase Lenge ngwane yezixhobo zothukela, umthan’ ontyingantyingana omi phezu kwentaba, Inyathi eyasinda abazingeli sebeyosele izinto ezingawudliyo umbilini wenkomo,zidla owenyamakazi

Ukuthukuthela ugane unwabu

Ukuthukuthela ugane unwabu loku kusho ukuthukuthela kodwa ungabonakalisi. Lokhu kufaniswe umuntu nonwabu lona olushintsha imibala. Kungaba umuntu ozihlekisayo kodwa ngaphakathi Read more

Matsenjwa Clan Names

Matsenjwa, Mkhabadzeli, Ndabezitha ! Sitfuli sikandaba!

Page 2 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: