Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Zondi Page 1 of 2

Eddie Makhosonke Zondi

Eddie Makhosonke Zondi was a South African radio personality and music composer. Eddie was known for his Sunday afternoon show The Romantic Repertoire on Metro FM as well as his well-received Sunday Soul sessions. He released two well-received compilations albums in his career.
Eddie was known to his listeners as the best romantic ballads compiler. His show The Romantic Repertoire’ on Metro FM attracted thousands of listeners every Sunday afternoon. When the show ended on Sunday evening, he often took the soul session party to a physical venue where he would continue playing his Sunday Soul sessions.

Eddie grew up in Soweto, South Africa and was married to Phakamile Zondi. Zondi is survived by daughters Siphesihle Zondi and Zethembe Zondi. He began his radio career in 1996 and worked as a radio personality until the time of his passing.

Izibongo zakwa Dlungwana

Nondaba,Gagashe,Zondi,Phithikela,Mathaba,Nyanzela

Izithakazelo zakwa Zondi

Izithakazelo zakwa Zondi | Zondi clan praises Nondaba,Gagashe,Mancinza,Nhlab’shile Luqa,Bhambatha,Wena owancinza isoka labuyela entombini! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Zondi Whatsapp / Read more

Izibongo zakwa Dlungwana

 • Nondaba,
 • Gagashe,
 • Zondi,
 • Phithikela,
 • Mathaba,
 • Nyanzela

Eddie Makhosonke Zondi

Eddie Makhosonke Zondi was a South African radio personality and music composer. Eddie was known for his Sunday afternoon show Read more

Izithakazelo zakwa Zondi

Izithakazelo zakwa Zondi | Zondi clan praises Nondaba,Gagashe,Mancinza,Nhlab’shile Luqa,Bhambatha,Wena owancinza isoka labuyela entombini! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Zondi Whatsapp / Read more

Izithakazelo zakwa Zondi

Izithakazelo zakwa Zondi | Zondi clan praises

 • Nondaba,
 • Gagashe,
 • Mancinza,
 • Nhlab’shile Luqa,
 • Bhambatha,
 • Wena owancinza isoka labuyela entombini!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Zondi Whatsapp / call: 061 868 5163

izithakazelo Zondi mancinza

Prices:
t-shirt: R200
Hoodies: R400

Eddie Makhosonke Zondi

Eddie Makhosonke Zondi was a South African radio personality and music composer. Eddie was known for his Sunday afternoon show Read more

Izibongo zakwa Dlungwana

Nondaba,Gagashe,Zondi,Phithikela,Mathaba,Nyanzela

Mlungwana Clan

Myirha, zondi, ziyeka, thambo le nyoka lihlaba elimzondayo, sampu.

Eddie Makhosonke Zondi

Eddie Makhosonke Zondi was a South African radio personality and music composer. Eddie was known for his Sunday afternoon show Read more

Izibongo zakwa Dlungwana

Nondaba,Gagashe,Zondi,Phithikela,Mathaba,Nyanzela

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Image may contain: one or more people and outdoor

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, lapho uMpande ayeqhathe khona abantwana uCetshwayo no Mbuyazwe. UZibhebhu wesekela kakhulu umntwama uCetshwayo bayinqoba leyompi. Izinto zajika ngemuva kokunqoba kukaZulu abamhlophe empini yaseSandlwane, njengoba inkosi uCetshwayo yadingiselwa phesheya. Yabeka indodana yayo eyothatha ubukhosi ngemuva kwayo, umntwana uDinuzuluu kumfowabo uZibhebhu kaMaphitha. Indaba yoniwa ngomntwana uNdabuko kaMpande owayelamana nesilo uCetshwayo owanyundela uZibhebhu kumfowabo ethi ebehlupha umntwana emulusisa emusengisa futhi. Sase isilo simshalazela ke ngalokho uZibhebhu okwamenza wagadla kuqala kunenkosi yakhe uCetshwayo. Kulolo hlaselo lwaZibbhebhu kwafa izikhulu cishe zonke zakwaZulu,engingabala ezimbalwa zazo; uGodide kaNdlela, uSihayo wasemaQungebeni, uMbopha kaWolizibi wakwaHlabisa, uNtshingwayo kaMahole namadodana akhe amabili, haaa ngingabala ngifikephi na, cishe 79 eezikhulu ezasala enkundleni zijunywe uhlaselo likaZibhebhu kaMaphitha. Lokho kwadala inzondo phakathi kwaMandlakazi noSuthu okwenza ukuthi isilo uDinuzulu siphindiselele uyise kuZibhebhu.

Ubongwa kanje uZibhebhu, umsongi wensimbi eshisayo ayibeke ekhanda kusabe amagwala! Nani maSwazi yekani ufunga uMahlokohla ngoba uMahlokohla ngowakithi eBhanganoma! Haaa inkosi kayiqedwa.


Zibani Clan Praises | Izithakazelo


Zibani Clan PraisesNontanda kubukwa Bhalabhala kamancinzaZikhonjwaManzini [abanye bayamuphika uManzini]Makhoba nina nabhala ngo Zwane banye bebhala ngepeniZungu onozwela


Izithakazelo zakwa Zungu


Izithakazelo zakwa Zungu | Zungu Clan Praises Gwabini,Manzini, Geda,Ncwane, ngankomo yaseMahenyeni,Nyama kayishi, isha ngababhebhezeli,Wena owaphuma ngenoni emgodini,Sengwayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies Read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: