Bophela, Bhengu, Dlangalala, Gcwensa, Hlatshwayo

Bophela
Hlomuka, Mgidi

Dzanibe
Nqolo, Gaba, Mahlambetsha

Dlangalala
Galu, Nyamenja

Gcwensa
Mzulwini, Ndimande

Gwacela
Mbili, Mhlanga

Gininda
Nyembezi, Shamase

Hlela
Madlala, Hangala, Kunene

Bhengu
Ngcolosi, Jali, Dlabazane, Ngwadi, Shongololo, Nondela, Cibane, Ngwane

Goba
Jangaza, Mbambo, Magoza

Hlengwa
Mashasha

Biyase
Ziqubu, Khathini

Hlabisa
Songiya, Ngotsha, Mdinwa, Vilakazi, Somfula

Hlatshwayo
Mhayise, Langa, Godongwane, Cebisa, Mabhengela, Mgogodlana

5 thoughts on “Bophela, Bhengu, Dlangalala, Gcwensa, Hlatshwayo

 1. Mbalenhle

  I know ukt oZikalala n Hlatshwayo bango: mhayise, khuzen, khuzelkhulu lomkandoda, bhodlagaz. masilakphepha njengenyamazane. mlamb’ongawelwa, vovovo ,cebisa ,sobahle

 2. Nonjabulo

  Ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Ziqubu. Niphinde ningichazele ukth oBhovungane no Mahlase bangana kuphi kanjani.

  1. Phelokazi

   Dzanibe
   Nqolo
   Gab’ongapheli
   Mahlamb’ahlal’etsheni ngenxa yokuswela ithawula
   Manqolo gqaban’ibovu ngoba nibahle kakhulu ningadluli nabadluli bendlela
   Notshotsho
   Isgwamba sendlu asdluleli kweny’indlu
   UNdzathsane owahlula uMbathsalala

 3. Zipho

  Mina ngiwu Dzanibe ugabongapheli indathane umahlambahlale etsheni ngoba esweli ithawula ubakhi bexonya bengasayuleluka umanqolo gqaban’ibovu ngoba nibahle kakhulu nizodlula nabadluli bendlela

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.