clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Ndawonde Page 1 of 2

Mayisela

Jwarha,
Ndawonde,
Bhemnci,
Manqaka,
Umcengwa,
Umazaleni,
Khatiti,
Ngwedla Mathole phesheya kwegcigciwale,
Mnangwe,
Sjekula salak’landela!

Ndawonde Clan Names , Ndawonde Clan Praises

Izithakazelo zakwa Ndawonde Surname:

Ndawonde,
Sibhene senala,
Mdubu kaMadani,
Bulisa,
Gcogcozela,
Nina eniphanga ukufa abafokazana bephanga ukuphila,
Nina enangena endlini kwanuka utshwala,
Nangena esibayeni kwanuka inyama,
Naphumela phandle kwanuka inkwindla,
Jwara,
Zitha,
Labase,
Mbongwa,
Nina baseLenge,
Nina bangasenhla noThukela,
Ndawonde!

if you know more Ndawonde clan names or their history (imvelaphi yabo), please write them in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ndawonde ® clan names. Ndawonde Surname Meaning 😍 Ndawonde Origin. Ndawonde History

Ndawonde ® clan names. Ndawonde Surname Meaning 😍 Ndawonde Origin. Ndawonde History
The meaning, origin and history of Ndawonde surname is not listed.

This surname is prevalent in RSA

Click to add info about this surname

Izibongo zakwa Jwaha / Jwara

Jwaha/Jwara:

Izithakazelo zakwa Malembe Clan Names

Malembe,
Luvuno,
Nqobo,
Nqobenhle edlihleka,
Mlotshwa,
Mchwechwe,
Makhaza,
Madlamalala,
Khabela,
Ndawonde,
Umjo muhle ozala abaphofazane !

Akulahlwa mbeleko ngakufelwa

Akulahlwa mbeleko ngakufelwa

Incazelo: ukuthi wenzakalelwe yinto embi akusho ukuthi lahla ithemba.

Umsuka: imbeleko eyokubeletha umntwana, uma ngabe usufelwe abantwana akusho ukuth lahla leyo mbeleko ngoba usengabathola abanye abantwana

Izithakazelo zakwa Luvuno Clan Names

Izithakazelo zakwa-Luvuno

Malembe,
Mthiyane, Cebisa,
Dladlami, Makhaza, Mlotshwa,
Ndawonde, Jele, Nhlapo,
Khabela, Mchwechwe
Madlamalala!

Izithakazelo zakwa Jele Clan Names

Izithakazelo zakwa-Jele

Nonyanda,
Luvuno, Nguboyengwe,
Gasa, Malembe,
Mthiyane, Cebisa,
Dladlami, Makhaza, Mlotshwa,
Ndawonde, Nhlapo, Khabela, Sokhulu,
Skhangane esakhang’amadoda
Nkala, Vumisa,
Mpandane!

Abantu bakwa Mchunu kusengabe Nguni bazinza phakathi kwe Thaleni ne Nkandla no Mzinyathi.
Isizwe sakwa Mchunu sagqama ngenkathi kubusa inkosi uDingiswayo kwa Mthethwa, ngaleso sikhathi sabe sibuswa uMacingwane.
UMuzi ka Macingwane wabe use Thaleni ubizwa ngokuthi kuse Ngonyameni.

Izibongo ezihlobene nabakwa Mchunu u Majola, Mcumane, Ngqulunga no Ndawonde.
Ake sibazalanise:
U Mavovo uzale uNyanda Lubhoko (Dubandlela)
uLubhoko wazala uJama, Lucungu nabanye,
uJama wazala uMacingwane,
uMacingwane wazala uNsundu, Mfusi, Gandeduze, Ndabezimbi, Mqanyana, Phezulu, Nyoni no Phakade,
uPhakade wazala uGabangaye no Mbelebele,
uGabangaye wazala uSilwane, Ngomane nabanye,
uSilwane wazala u-Mzochithwayo yena ozale u-Simakade okunguyena obusayo manje,
uMfusi wazala uZimema owazala u-Mmeli.

Izithakazelo zakwa Mchunu:
Macingwane, Yeyesa, Phakade,
Wena wase Ngonyameni,
Jama ka Silwane,
Nyanda yemi khonto,
Phakade akagugi koze kuguge izingane zakhe,
Wena kano Gida ngo Bambo,
Ezinye izintombi zigida ngomshayelo.
Ndabezitha!

Ngcobo

 • Mapholoba,
 • Nyuswa,
 • Fuze,
 • Mavela,
 • Mafuzafulele njegefu lemvula,
 • Mashiyamahle sengathi azoshumayela,
 • Mavulankungu kuvelilanga,
 • Sididane,
 • Ngongoma,
 • Maqadi amakhulu,
 • Mbili

Dube

 • Mbuyazi,
 • Lushozi,
 • Mafukuzela,
 • Nyamazane,
 • Nzwakele,
 • Mbuyisa,
 • Gobhozi,
 • Nyuswa,
 • Ngcobo,
 • Fuze,
 • Mapholoba,
 • Ama-Qadi

Abakwa Dube nabakwa Ngcobo abantu banye.

Dlodlo:

 • Mabanga,
 • Mtingi,
 • Bangile,
 • Bhengela,
 • Mthiyane

Duma/Dumisa:

 • Ntenga,
 • Mthombeni,
 • Walaza,
 • Dlangisa,
 • Gcwensa,
 • Ndimande,
 • Mvula

Nzimande

 • Mphephethwa,
 • Mdluli,
 • Mdlobhiya,
 • Mangcamane,
 • Ngwekazi,
 • Gwala,
 • Mancama,
 • Vilakazi

Dumakude
Shange

Nzimase
Sishi

Goba
Jangaza

Ntshalintshali
Phathwayo

Gwagwa
Mlambo, Qunga

Gwamanda
Yenga, Sochumase

Jwaha/Jwara:

 • Mbelwa,
 • Mnangwe,
 • Sjekula,
 • Gubeshe,
 • Theleza,
 • Lenge,
 • Ndawonde

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: